16 januari 2018

Almi Invest investerar i greentechbolaget C-Green

C-Green

Almi Invest investerar två miljoner kronor i C-Green, som utvecklat en lösning för att omvandla slam till biokol. I emissionen på totalt fem miljoner kronor deltar också grundare och befintliga ägare. Pengarna ska gå till färdigställande av en demoanläggning samt till marknadsföring och försäljning.

Bolaget C-Green är Almi Invests första investering i den nya GreenTechfonden.

 

Slam är huvudrestprodukten från kommunala och industriella vattenreningsverk. Dagens metoder att ta hand om slammer är kostsamma och miljömässigt ifrågasatta, då det oftast transporteras med lastbilar och dumpas som landutfyllnad eller komposteras och sprids på åkermark. Detta slösar energi, frigör metangaser i atmosfären samtidigt som mikroplaster och andra oönskade ämnen sprids i naturen.

 

C-Green har utvecklat en process där slammet omvandlas till ett biokol, som går att använda som bränsle. Detta medför nollutsläpp av metangas, färre transporter och minskade utsläpp av koldioxid. Processen är dessutom mycket energieffektiv, eftersom varje kWh som används av C-Greens process i sin tur kan generera 20-40 kWh energi i form av biogas, elektricitet och värme från energin i slammet.

 

- C-green löser ett tydligt problem som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar, säger Markus Hökfelt, Fund Manager Almi Invest Greentech. Lösningen är skalbar på en växande marknad med en underliggande stark makrotrend i ökad urbanisering och striktare regelverk för deponi av slam.

 

C-Greens lösning innebär stora besparingar för kunderna, bland annat genom minskade kostnader för att hantera slammet och färre transporter genom en ca 70 procent minskad volym av vått slam till torrt energirikt biokol.

 

- Vi är väldigt glada över att få bli Almi Invest Greentechs första investering, säger Erik Odén, vd C-Green. Nu får vi in en långsiktig ägare med resurser för vår förestående och på sikt globala marknadsexpansion.

 

Om Almi Invests Greentechfond
Fonden investerar i små och medelstora innovativa företag med produkter och tjänster som har en koldioxidreducerande effekt. Den förvaltar ett kapital på 650 miljoner kronor och C-Green är dess första investering. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.