Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 september 2020

Almi Invest och STOAF investerar i Developerations innovativa kirurgiska instrument

Johan Ungerstedt
Johan Ungerstedt, vd och grundare Developeration

Almi Invest och STOAF III Scitech investerar vardera 1,9 miljoner kronor i Developeration AB, som utvecklar ett innovativt kirurgiskt instrument för behandling av hemorrojder. Emissionen är på totalt 4,4 miljoner kronor och pengarna ska gå till produktutveckling och kliniska studier.

Hemorrojder drabbar cirka 25 procent av befolkningen över 50 år i västvärlden. Det finns idag flera olika sätt att behandla hemorrojder, men de medför hög risk för återfall eller komplikationer, är dyra, tar lång tid, kräver tillgång till operationssal, är smärtsamma, eller en kombination av dessa.

 

Nu har Stockholmsbaserade Developeration utvecklat PexyEazy®, ett innovativt kirurgiskt instrument för engångsbruk som syftar till att förbättra den kirurgiska behandlingen av hemorrojder. Med PexyEazy behöver patienten inte sövas och operationen tar bara 10 minuter, vilket resulterar i betydligt mindre smärta och obehag för patienten. Dessutom ger det en kostnadsbesparing per operation på upp till 70 procent för kliniken samt möjlighet att utföra upp till tre gånger fler operationer per dag jämfört med dagens metoder.

 

- PexyEazy har betydande fördelar jämfört med existerade lösningar, inklusive samhällsekonomiska vinster, och har därmed stor marknadspotential, säger Maria Tell, investment manager på Almi Invest. Vi har stor tilltro till att bolaget kommer att lyckas, vilket medför både stora värden för vården och en gynnsam investeringsmöjlighet för oss.

 

- Developeration har utvecklat en spännande produkt, grundat på Johan Ungerstedts mångåriga kliniska erfarenhet av kirurgi. Vi delar Maria Tells tilltro till att bolaget kommer att lyckas väl och bli en bra investering för oss, säger Claes Post, General Partner i STOAF III Scitech.

 

PexyEazy beräknas ha potential att adressera 25–30 procent av den globala marknaden, eftersom behandlingen inte kräver någon avancerad utrustning och operationen kan utföras även vid enkla medicinska anläggningar i utvecklingsländer.

Vi är väldigt glada över att ha fått in Almi Invest och STOAF som nya investerare. Med deras kapital och kompetens i ryggen kan vi ta nästa steg i vår utveckling och inleda kliniska studier.
Johan Ungerstedt, vd och grundare Developeration.

PexyEazy finns ännu inte på marknaden, men prototypinstrument har visat goda resultat i inledande pre-kliniska studier. Nästa steg är att färdigställa och validera det slutgiltiga instrumentet i kliniska studier. Efter CE-märkning planerar bolaget att inleda försäljning i Sverige, Skandinavien och Tyskland.