18 december 2017

Almi Invest säljer mjukvarubolaget Atollic till STMicroelectronics

Almi Invest gör en exit och säljer sitt innehav i Jönköpingsbaserade mjukvarubolaget Atollic. Köpare är STMicroelectronics, ett av världens största halvledarbolag.

ST förvärvar hela Atollic för 7 miljoner dollar med en potentiell tilläggsköpeskilling på 1 miljon dollar under vissa förutsättningar.

 

Atollic utvecklar TrueSTUDIO®, ett mjukvaruutvecklingsverktyg för kodning av inbyggda system i intelligenta produkter såsom tv-apparater, tvättmaskiner, videokameror och mikrovågsugnar. Här finns ett stort behov av att skapa robust och felfri kod, då produkterna är svåra att uppdatera och kan få allvarliga funktionsstörningar vid felaktig kod. För att utveckla mjukvara till inbyggda system krävs därför särskilda utvecklingsverktyg som adresserar just de egenskaper som är utmärkande för inbyggda system.

 

Almi Invest har varit delägare i Atollic sedan slutet av 2014 med en ägarandel på ca 20 procent. Almi Invests andel av köpeskillingen motsvarar ca 2,5 gånger investerat kapital.

 

- Vi är väldigt nöjda med vår investering i Atollic, säger Erik Ydrén, Investment Manager på Almi Invest. Bolagets produkt TrueSTUDIO ligger i framkant den kommer att få mycket goda utvecklingsmöjligheter inom STMicroelectronics.

 

Atollic är nu en del av ST, men med fortsatt verksamhet i Jönköping under varumärket STMicroelectronics Software AB.

 

- Vi har arbetat nära Atollic i flera år och har sett vilket värde TrueSudio levererar, säger Michel Buffa, Microcontroller Division General Manager på STMicroelectronics. TrueSTUDIO kommer att ge våra utvecklare en stark konkurrensfördel.