20 juni 2017

Amerikansk stororder till BoMill

BoMill har fått in en order från USA värd ca 20 miljoner kronor – bolagets största order hittills. Beställaren, som vill vara anonym, köper tio av BoMills unika maskiner för sortering av spannmål. Med hjälp av dessa kan kunden få högre kvalitet och bättre pris för sitt spannmål.

BoMill, med säte i Malmö, utvecklar en världsunik sorteringsmaskin för vete, durumvete, maltkorn, dinkel och havre. Tekniken gör det möjligt att sortera varje enskild kärna och skilja ut de som är av bra kvalitet från de dåliga. På detta sätt kan odlaren eller grossisten sälja mer och få ut bättre pris för partier, som tidigare hade behövt kasseras eller säljas till lägre pris.

 

- Med vår teknik kan man fånga det dolda värdet i spannmålet, säger BoMills vd Karin Wehlin. Man kan sortera ut det som är bra från det dåliga och få betalt för allt som är användbart.

 

Storordern på de tio maskinerna kommer via BoMills distributör i USA, Bratney Companies, i Des Moines, Iowa. Karin Wehlin är förstås mycket nöjd.

 

- Detta är ett bevis på att vår teknologi har blivit ett strategiskt verktyg för våra kunder att utveckla sina affärer. Det handlar om att ta fram det dolda värdet i nedgraderade partier av spannmål. Men då måste de kunna sortera kornen ett och ett, vilket de kan med våra maskiner.

 

BoMills världsunika sorteringsmaskin använder ljus nära de infraröda våglängderna för att sortera spannmål efter olika egenskaper såsom protein, hårdhet och utsädeskvalitet. Maskinen sorterar varje enskild kärna med en hastighet av 25,000 kärnor per sekund. Detta gör TriQ maskinen väldigt lönsam inom kundsegment som spannmålsrensning och kvarnindustri.

 

BoMill, som nyligen tog in 20 miljoner kronor i riskkapital från både nya och befintliga ägare, bland andra Almi Invest, satsar nu på fortsatt internationell expansion med utbyggt nätverk av distributörer framförallt i Europa. BoMill kommer också undersöka möjligheten att öppna fler kontor.