4 september 2017

CE-märkning och säljstart för BiBBInstruments

BiBBInstruments har fått CE-märkning för sitt första kommersiella biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper, ett instrument som underlättar diagnos av cancertumörer genom att borra sig in i vävnaden.

Detta innebär att bolaget nu kan börja leverera instrument till de sex sjukhus i Sverige som sedan tidigare lagt order. Samtidigt förbereder bolaget en nyemission inför planerad notering på AktieTorget under hösten 2017.

 

EndoDrill® GI Upper är avsett för provtagning på magsäckstumörer. Det marknadsförs och säljs som ett engångsinstrument och är framgångsrikt kliniskt validerat på 60 patienter. I augusti 2017 CE-märktes instrumentet, vilket betyder att bolaget nu kan marknadsföra och sälja instrumentet inom EU samtidigt som det är en försäkran om att produkten uppfyller tillämpliga krav.

 

Bolaget kan nu börja leverera instrument till de sex svenska sjukhus som redan lagt order.

 

EndoDrill® använder en patenterad borrfunktion för provtagning och tidig diagnos tidigt även vid djupt belägna cancertumörer. Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader.