15 maj 2019

CirChems unika anläggning för återvinning och rening av industrikemikalier invigd

CirChem
Christina Hillforth, vd på CirChem, och näringsminister Ibrahim Baylan inviger den nya anläggningen.

Sveriges enda cirkulära anläggning för klimatsmart kemikaliehantering invigdes igår på Vargön utanför Vänersborg i närvaro av bland andra näringsminister Ibrahim Baylan. Bakom den unika anläggningen står miljöteknikbolaget CirChem, ett av Almi Invests portföljbolag, vars kretsloppslösning både renar och återanvänder industrikemikalier.

Anläggningen, CirChems första, innebär såväl minskat klimatavtryck som sänkta kostnader för kunden. När anläggningen är i full drift kommer den att minska Sveriges utsläpp av CO2 med 10 000 ton per år.

 

Vår vision är att skapa en cirkulär kemi och därmed minska kundernas klimatavtryck. Vi siktar på att bli den ledande standarden i Europa med flera anläggningar.
Christina Hillforth, vd på CirChem

Den nya anläggningen är unik i sitt slag genom att den i en sluten process renar och återvinner lösningsblandningar och volymer av kolväten, som idag förbränns. Detta är helt nytt och kommer att förändra synen på hur klimatsmart och hållbar processindustri ser ut i framtiden.

 

- Vi har kundavtal på plats där anläggningen kommer tillgodose en reningsgrad av industrikemikalier på 99 procent, istället för förbränning och köpa nytt. Detta ger både kostnadsfördelar och en hållbar hantering för kunderna, säger Christina Hillforth.

 

Anläggningen består av tre huvuddelar, en mottagningsenhet där kontaminerade kemiska blandningar pumpas in, själva produktionsanläggningen för rening och separation samt en utlastningsdel där det renade materialet tas ut för att åter kunna användas i industriella process- och tillverkningsprocesser.

CirChems första kund är kemiteknikbolaget Designed Chemistry, vars vd Lars-Gunnar Algestrand är mycket nöjd med samarbetet:

 

- För Designed Chemistry är partnerskapet med Circhem mycket värdefullt. Deras koncept med att erbjuda ett fullservice koncept kring leverans och återvinning av lösningsmedel passar oss "som hand i handsken". Designed Chemistrys verksamhet bygger i grund, liksom Circhems, på ett hållbarhetstänkande och vi ser framemot att kunna utveckla vårt samarbete ytterligare framöver.

Om CirChem

Bolaget grundades 2013 med syfte att bidra till en hållbar utveckling för våra framtida generationer. Affärsidén är att hämta och återvinna restprodukter, lösningsmedelsblandningar, för återvinning som annars skulle gå till förbränning. Processerna är slutna för att undvika utsläpp till luft då lösningsmedel är lättflyktiga med en negativ klimatpåverkan.


Läs mer