Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
10 september 2020

Fund Manager, Almi Invest GreenTech

Vill du vara med att leda en verksamhet som investerar i och utvecklar tidiga svenska GreenTech-bolag som har stor potential att minska världens CO2-utsläpp? Är du intresserad av att från ägarrollen bidra till att bygga och förädla dessa bolag genom Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag? Då kan detta vara tjänsten för dig! Är du den vi söker kan vi erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter inom ett riskkapitalbolag med ett spännande och viktigt uppdrag.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups och gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar drygt 3 miljarder kronor och har sedan start investerat ca 2 miljarder i över 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Apple, Qlik och Amazon-ägda Twitch eller miljardnoterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.

 

Almi Invest söker nu en Fund Manager, tillika vd, till den nationella GreenTech-fonden. Fonden har 650 miljoner kronor som investeras i innovativa tillväxtbolag som har stor potential att reducera CO2-utsläpp och skapa en hållbar värld. Hittills består portföljen av 13 bolag inom ett flertal sektorer. GreenTech-fonden har investerat i allt från solceller och cirkulära affärsmodeller för möbler till fabriker för slamhantering, vågkraft och teknik för återvinning av kläder som skapar nya textilier. Almi Invest's GreenTech-fond har en tydlig positionering att investera i tidiga bolag men alltid tillsammans med privata riskkapitalaktörer med förväntning om marknadsmässig avkastning. Nu söker vi dig som vill vara med och att leda och utveckla verksamheten och teamet med placering i Stockholm, Göteborg eller Lund.

Rollen

I rollen som Fund Manager har du det övergripande ansvaret för GreenTech-fonden. Som Fund Manager är du även vd för fondbolaget och du har fullt personalansvar för teamet bestående av fyra Investment Managers som finns i Stockholm, Göteborg och Lund, samt en analytiker i Stockholm.

 

En viktig del av rollen innebär fortsatt fokus på fondens positionering inom det finansiella systemet för tillväxtbolag inom GreenTech-området, genom att marknadsföra, vidareutveckla relationer och nätverk både nationellt och internationellt. Både för att identifiera spännande startupföretag och att etablera samarbeten med medfinansiärer och andra samarbetspartners.

 

Som Fund Manager arbetar du även operativt med investeringar, vilket innebär att du analyserar och utvärderar idéer och arbetar tätt tillsammans med entreprenörer och styrelser ur ett ägarperspektiv.

Du ingår i Almi Invests ledningsgrupp, där du arbetar aktivt med Almi Invests fortsatta utveckling på strategisk nivå. Du rapporterar till styrelsen för Almi Invest Greentech AB, men även till Almi Invests nationella VD. Runt fonden finns även andra intressenter, såsom offentliga finansiärer och tillsynsmyndigheter, som du har en löpande dialog med.        

Att arbeta på Almi Invest

På Almi Invest arbetar du på Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag. Kompetens- och engagemangsnivån är hög och du ingår i en koncern med uppgift att bidra till att fler hållbara tillväxtbolag utvecklas i Sverige.

 

Du kommer ingå i ett team och en ledningsgrupp där vi utmanar och utvecklar varandra med våra respektive kunskaper och erfarenheter tillsammans med ett starkt nätverk runtom i Sverige inom Almi Invest.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Du trivs i rollen och har dokumenterad erfarenhet som ledare. Du drivs av att bygga motiverade och framgångsrika team ditt ledarskap definieras av att du är prestigelös, inkluderande, lyhörd, samt att du bidrar med energi och engagemang. Du har ett starkt intresse och gedigen kunskap inom GreenTech, för dig är det viktigt att ingå i en organisation med en stark värdegrund där ett hållbart samhälle är ledstjärna.

 

Du har ett genuint intresse för entreprenörskap i kombination med gedigen affärserfarenhet. Du har förståelse för och tror på Almi Invests roll som offentlig, marknadskompletterande aktör.

Vi tror att du befunnit dig nära investeringar, antingen genom att själv ha investerat i bolag eller genom att ha innehaft en ledande befattning i ett mindre företag i tillväxt. Vi utgår ifrån att du har en akademisk examen, och du har ett intresse för teknik, innovation, affärer.

 

En drivkraft för dig, utöver att utveckla snabbväxande bolag, är att skapa relationer och bygga nätverk. Du är en duktig förhandlare och din kommunikativa förmåga innebär att du både tycker om att agera på olika arenor och att du är duktig på att presentera en idé och kommunicera ett budskap. Du har en kompetens av att bygga och underhålla nätverk, interna såväl som externa, gärna både nationellt och internationellt.

Almi Invest ägs av Almi Företagspartner som i sin tur ägs av staten via Näringsdepartementet. Almi-koncernen driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt. Inom Almi-koncernen anser vi att medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet.

 

Vi samarbetar i denna rekrytering med Boyden och tar tacksamt emot din ansökan på adress almiinvest@boyden.com med sista svarsdatum 15 september.