25 januari 2017

Hemcheck till börsen

Almi Invests portföljbolag Hemcheck, som utvecklat ett snabbtest där blodprovers kvalitet kan säkerställas i stort sett omedelbart, går till börsen. Noteringen, som beräknas tillföra bolaget 28 miljoner kronor, planeras på First North i mars.

Bolaget grundades 2010 av Mathias Karlsson, som står bakom själva uppfinningen. I sitt jobb som läkare såg han ett återkommande problem vid blodprovstagning. Inte sällan var provet förstört på grund av att röda blodkroppar spruckit vid själva provtagningen. Men detta upptäcktes inte förrän provet kommit till labbet för analys. Det innebar att det inte gick att analysera provet och att nytt prov måste tas.

 

Med Hemchecks produkt HELGE kan sjuksköterskan analysera kvaliteten på blodprovet direkt vid provtagningen. Detta förväntas leda till stora besparingar i både tid och pengar samt till ökad patientsäkerhet.

 

Hemcheck har under det gångna året genomfört omfattande användartester av produkten för att dokumentera produktens användarvänlighet och prestanda.

 

– Hittills har testerna visat på positiva resultat, och vi har fått mycket feedback från de sköterskor som använt HELGE i sitt arbete, berättar vd Annelie Brolinson.

 

Testerna kommer att fortsätta under 2017, och Hemcheck har för avsikt att färdigställa produktkonceptet för CE-märkning och försäljning. Bolaget har ett amerikanskt patent och patent inom EU är under behandling. I konceptet ingår förutom HELGE också en avläsare, READY, som möjliggör digital avläsning av HELGE.

 

Marknadsintroduktionen i Sverige är planerad till 2018.

 

– Vår plan är att börja med att sälja till svenska sjukhus och vårdmottagningar för att i nästa steg gå ut på den internationella marknaden, säger Annelie Brolinson, som själv har mångårig erfarenhet av laboratoriemedicin och analysmetoder.

 

Den noteringsemission som genomförs mellan den 18 januari och 3 februari ska tillföra Hemcheck det nödvändiga rörelsekapitalet fram till marknadslanseringen i Sverige.

 

Noteringen beräknas ske på First North i mars i år.

 

Almi Invest gjorde första investeringen i Hemcheck 2012 och har fortsatt stötta bolaget hela vägen fram till idag.