20 november 2017

Lyckad notering av Bibb Instruments

Bibb Instruments genomförde en notering i slutet av oktober som övertecknades med hela 407 procent. Det Lundabaserade bolaget utvecklar ett instrument som gör det möjligt att snabbt och enkelt ta prover på misstänkta cancertumörer.

I samband med noteringen tog bolaget in 13 miljoner kronor delvis från befintliga ägare, bland andra Almi Invest.

 

B!BB utvecklar EndoDrill, ett instrument som underlättar diagnos av cancertumörer genom att borra sig in i vävnaden. Därmed blir det möjligt att nå djupt liggande tumörer. Detta skiljer sig från dagens metoder som har svårt att fånga djupt liggande vävnad.

 

På detta sätt går det att ställa en tidigare och mer exakt cancerdiagnos. År 2016 korades Bibb Instruments till årets Superstartup bolag av Almi Invest och Veckans Affärer.

 

Den första versionen av EndoDrill används för att ta prover i magsäcken, där tumörerna är svåra att diagnosticera med dagens metoder, eftersom instrumenten bara kan ta ytliga prover. Detta gör att man måste ta upprepade prover eller avvakta tills tumören vuxit i storlek, vilket innebär onödigt lidande för patienten. Ofta krävs operation för att kunna ställa en slutgiltig diagnos.

 

Med EndoDrill går det att borra sig djupare in i tumören. Detta ger läkaren tillgång till mer vävnad för provtagning och det går att ställa en tidig och säker diagnos. Detta gör att patienten kan få rätt behandling snabbare.

 

- EndoDrill har potential att bli en ny standardmetod för provtagning i djupt liggande tumörer, säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest. Detta skulle spara stora pengar för vården då man kan minska antalet prov och undvika onödiga operationer.

 

Sex sjukhus i Sverige har redan börjat använda sig av EndoDrill som nu är redo att kommersialiseras.