28 juni 2017

Markus Hökfelt blir chef för Almi Invests nya GreenTech-fond

Markus Hökfelt, nuvarande Vice President på Fortum Charge & Drive, har rekryterats till Almi Invest. Där tillträder han den 21 augusti i tjänsten som Fund Manager till Almi Invests nya nationella Greentech fond på 650 miljoner kronor.

Markus Hökfelt, som är ingenjör i botten, har byggt sin kompetens och erfarenhet från en rad ledande befattningar på Fortum, grundare av start-up bolag samt managementkonsult på Accenture.

 

Syftet med Almi Invests GreenTech fond är att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på riskkapitalinvesteringar i innovativa företag som bidrar till reducering av klimatgaser. Fonden är öppen för investeringar inom en rad olika områden såsom t ex förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material, sensornätverk m fl. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

 

På Almi Invest kommer Markus att ansvara för investeringarna inom GreenTech området. Fonden siktar på att investera i ett 50-tal bolag fram till 2023.

 

Jag drivs av hur kombinationen av innovation, entreprenörskap och hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter. GreenTech fonden erbjuder fantastiska möjligheter att arbeta med några av Sveriges mest lovande tillväxtbolag inom energi- och miljösektorn där behovet av riskkapital är stort. Vi ser fram emot att saminvestera med privata riskkapitalbolag och affärsänglar för att dubbla kapitalet till bolagen och dela den ekonomiska risken. Fonden kommer att vara redo att investera i tidiga tillväxtbolag under Q4 säger Markus Hökfelt, tillträdande Fund Manager på Almi Invest GreenTech fond.

 

Vi är glada att få välkomna Markus Hökfelt till oss. De senaste åren har vi fokuserat mer och mer på vikten av hållbara investeringar, både vid investeringstillfället och när vi utvecklar portföljbolagen fram till exit. Med Markus gedigna bakgrund och vår nya fond kommer vi att stärka vår kompetens och och öka våra investeringar inom GreenTech-området, säger Mikael Karlsson, vd Almi Invest.