20 juni 2017

Premiär för vågenergi till fasta elnätet

Waves4Powers vågenergisystem har för första gången kopplats in på det fasta elnätet och levererar nu fossilfri el till det norska elnätet. Själva inkopplingen av vågkraften skedde vid Runde på den norska västkusten. Där är vågorna många och höga, vilket är optimala förhållanden för vågkraft.

- Detta är ett stort genombrott för bolaget och dess teknologi, säger Joakim Winggren, Fund Manager på Almi Invest. Det är i princip unikt i världen att ett vågkraftverk levererar ström in på ett fast elnät.

 

Waves4Powers vågenergisystem består av bojar som via en flytande knutpunkt kopplas ihop med tre kilometer långa kablar som leder strömmen till land. Systemet är resultatet av åratal av utvecklingsarbete. Vågkraftverket i Norge är en demonstrationsanläggning och nästa steg är kommersialisering.

 

Den första bojen placerades ut vid Runde i februari i år. Efter en vecka blåste det upp till 14 meter höga vågor. Det blev således en hårdtest av anläggningen, som dock är dimensionerad för att klara betydligt större vågor än dessa.

 

Systemet stod klart i maj och kunde kopplas in till det norska elnätet i början av juni.

 

Almi Invest är delägare i Waves4Power.