Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
25 oktober 2019

Rapport: Så mycket riskkapital går till kvinnliga grundare

Nordic startup funding report

2.3 miljarder euro i riskkapital investerades totalt i nordiska startups under 2018. Av detta gick 11 % till mixade team och endast 1,4 % till bolag med kvinnor som grundare visar en ny rapport. Almi Invest arbetar aktivt för ökad mångfald och har sett tydliga resultat.

Almi Invest är samarbetspartner till rapporten "Nordic Startup Funding through the lens of gender diversity" av Unconventional VC och Dealroom som undersökt den nordiska riskkapitalbranschen ur ett mångfaldsperspektiv.

Vi har funnit att nyckeln till att vara en inkluderande VC, eftersom vi är Sveriges mest aktiva investerare i startups, är att arbeta aktivt med rekryteringen av kvinnliga Investment Managers.
Mikael Karlsson, vd Almi Invest

På Almi Invest är 38% av Investment Managers kvinnor och i ledningen är 54% kvinnor. Vi har sett resultat under de senaste tre åren och gått från 6% kvinnliga grundare i våra portföljbolag till 10% 2018. Vi har också höjt andelen mixade team från 15% 2016 till 19% 2018, vilket uppgår till totalt 29% kvinnor som grundare eller mixade team 2018. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

 

- Vi försöker alltid träffa kvinnliga grundare tidigt och stöder entreprenörsevent och investerarträffar med fokus på kvinnor. Det handlar om att vara medveten om vikten av mångfald i startupteam för den senare framgången. Vi försöker påverka grundarna i våra portföljbolag hur man utvecklar sina team, baserat på en teamanalys som bygger på forskning och vår erfarenhet, säger Mikael Karlsson, vd Almi Invest.

Hur kan riskkapitalbranschen bli mer inkluderande och jämställd?

Rapporten lyfter tre vägar framåt:

 

  • Investera i mer diversifierade grundarteam.
    Det handlar inte bara om att demokratisera tillgången till finansiering, utan finns även övertygande prestationsdata att det leder till bättre affärer.
  • Ge kvinnor möjlighet att tillämpa sitt intellektuella kapital inom startups.
    Det är viktigt med förebilder inom startups att relatera till, men även tillgång till nätverk av kvinnliga investerare som entreprenören inte har tillgång till genom sitt personliga nätverk.
  • Skapa öppenhet kring prestationen i bolag med mångfald.
    Samla mer data om olika team för att skapa öppenhet och skingra myter och stereotyper om olika personers roller och prestation i startups.

Läs rapporten Nordic Startup Funding through the lens of gender diversity.

 

Vill du ta in investerare? Är du redo att pitcha in ditt bolag till Almi Invest? Läs om vad som krävs och

Pitcha din startup här.