Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
19 februari 2018

Rekordår för Almi Invest 2017

Mikael Karlsson vd Almi Invest

Almi Invest slog exitrekord 2017 genom försäljning av innehav i 68 bolag vilket inbringade totalt 266 miljoner kronor, en ökning med nästan 60 procent jämfört med föregående år. Samtidigt investerade Almi Invest sammanlagt 181 miljoner kronor, varav 87 miljoner kr i 51 helt nya portföljbolag.

Almi Invest gjorde ett rekordår 2017 avseende exitlikvider, som uppgick till 266 (169) miljoner kronor. Siffran baseras hel- och delexits i 68 (63) portföljbolag.

 

Några av de större exitaffärerna 2017 var försäljningen av Limes Audio till Google, Donya Labs till Microsoft, Greenbyte till belgiska Korys och Atollic som såldes till ST Microelectronics.

 

Den genomsnittliga innehavsperioden för Almi Invests portföljbolag fram till exit är ca 5 år, beräknat på exits mellan 2009-2017.

 

Den exittyp som genererat störst exitlikvid under 2017 är försäljning via börs, följt av industriella uppköp:

 

  • 52 % av exitlikviderna från försäljning via börs
  • 34 % av exitlikviderna via industriella uppköp
  • 11 % av exitlikviderna från finansiella köpare
  • 3 % av exitlikviderna från befintliga ägare

- Det är glädjande att vår portfölj nu nått den mognad att våra bolag blir intressanta för svenska och internationella köpare, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson. Vår roll är att investera i tidiga skeden och i takt med att bolagen utvecklas lämna över stafettpinnen till privata investerare.

 

Nyinvesteringstakten ökade också 2017 jämfört med 2016. Totalt investerade Almi Invest 181 (172) miljoner kronor, varav 87 (76) miljoner kr gick till 51 (44) nya bolag.

 

Största antalet, 45 procent, av antalet investeringar under året gick till bolag inom ICT och den näst största branschen var Life Science med 23 procent av investeringarna.

 

- Vi ser tillbaka på ett mycket lyckat år, både resultatmässigt och investeringsmässigt, säger Mikael Karlsson. Det stora antalet exits under året gör att vi får in kapital som vi kan investera i nya lovande svenska startups.