5 mars 2019

Sigrid startar klinisk prövning av produkt mot prediabetes

Sigrid Therapeutics

Sigrid Therapeutics har inlett en klinisk prövning av sin medicintekniska produkt SiPore15™, som ska sänka blodsocker och blodfett hos personer med prediabetes och nyligen diagnostiserad typ 2 diabetes. Samtidigt söker man personer som vill delta i studien.

Studien pågår i 24 veckor och det är totalt 40 patienter i Sverige och i Finland som ska delta. Den som är intresserad av att delta i studien kan hitta mer information på bolagets webbplats www.sigridthx.com

 

Prediabetes är ett allvarligt medicinskt tillstånd som karakteriseras av förhöjda blodsockernivåer, vilket inte bara ökar risken för att utveckla typ 2 diabetes utan också hjärtinfarkt och stroke. Det finns för närvarande inga godkända terapier för behandling av prediabetes.

 

- SiPore15™ är en produkt som på ett säkert sätt sänker blodsockernivån hos prediabetiker. Vi förväntar oss att denna kliniska prövning påvisar SiPore15™:s terapeutiska potential för att stödja fortsatt klinisk utveckling mot regulatoriskt godkännande som det första oralt intagna medicintekniska preparatet för behandling av prediabetes, säger Sana Alajmovic, grundare och vd för Sigrid Therapeutics.

 

SiPore15™ är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av exakt konstruerade mikrometerstora kiselpartiklar med skräddarsydd porositet. En första klinisk studie av SiPore15 ™ visade lovande kliniskt signifikanta resultat och en utmärkt säkerhetsprofil. Vid ett regulatoriskt godkännande kommer SiPore15 ™ att vara den första tillgängliga medicintekniska produkten för att minska blodsockernivån hos personer som riskerar att utveckla typ 2 diabetes.