19 maj 2020

Stor efterfrågan matchas med rekordhöga investeringsvolymer

Mikael Karlsson
"Almi Invest har investerat rekordhöga volymer i både nya startups och befintliga portföljbolag under årets första kvartal", berättar Mikael Karlsson, vd Almi Invest. Foto: Johan Töpel

Stor efterfrågan på riskkapital i tidiga skeden! Som Sveriges mest aktiva investerare i innovativa startups vill vi kliva fram i krisen, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest, och delar här sin spaning om nuläget på riskkapitalmarknaden.

Almi Invest har investerat rekordhöga volymer i både nya startups och befintliga portföljbolag under årets första kvartal, en ökning med 122% jämfört med samma period 2019. Från och med 1 maj har vårt mandat utökats till att kunna ta en större andel av investeringar, upp till 70 procent i de fall då delar av det privata ängelkapitalet drar sig tillbaka.

 

Blickar vi globalt så var det en nedgång i VC-investeringar under Q1 enligt CBInsights. På grund av Covid-19 och det osäkra marknadsläget har de tidiga såddinvesteringarna minskat i både antal och investeringsvolym. I Europa har många av de större VC-fonderna säkrat nya fonder före 2020 och har investeringskapital för en tid framåt. Detta märks framför allt i lite senare skeden där vi fortsatt ser riktigt stora emissioner ($100M+) genomföras i både Europa och USA medan det definitivt är tunnare i tidiga och mer riskfyllda faser – där vi befinner oss.

 

I Sverige finns ett akut behov av riskvilligt kapital till de tidiga faserna. Undersökningar indikerar att så många som två av tre startups behöver ytterligare finansiering inom 6 månader. Även om situationen successivt normaliseras så kommer behovet av tidigt offentligt riskkapital, som kompletterar den privata riskkapitalmarknaden, öka under den kommande två-årsperioden. Nya innovativa startups ska ges rätt förutsättningar att ta sig ut på marknaden samtidigt som befintliga tillväxtbolag, och jobb, räddas!

 

 

Vill du veta mer om våra investeringar och trender på riskkapitalmarknaden?

 

Prenumerera på Almi Invests nyhetsbrev här.