25 september 2018

Almi Invest investerar i Xenergics strömsnåla datorminne

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Xenergic, som utvecklar en revolutionerande teknologi som minskar strömförbrukningen i datorminnen med upp till 90 procent. I emissionen på totalt åtta miljoner kronor deltar också privata investerare, bland andra Johan Qviberg genom Quinary Investment, samt de befintliga ägarna LU Holding och Anders Berglund. Pengarna ska användas till produktutveckling och att initiera kommersiella samarbeten.

Det finns en ständigt växande efterfrågan på snabbare processorer och mer energieffektiv hantering i takt med att antalet batteridrivna IoT-produkter och mobiltelefoner ökar.  Här är minneslagringen en central faktor och Xenergics teknologi löser ett tydligt behov på marknaden. Den minskar strömförbrukningen hos minnet i elektroniska kretsar med upp till 90 procent.

 

Detta gör att bolagets teknologi väckt stort intresse bland större industriella aktörer.

 

– Xenergics unika teknologi har stor marknadspotential då den svarar på ett tydligt behov. Vi tror att bolaget, med sitt starka team och affärsdriv, har alla möjligheter att nå stort genomslag på marknaden, säger Marcus Skärbäck, Investment Manager på Almi Invest.

 

Xenergic är en avknoppning från Lunds universitet. Dess patentsökta teknologi handlar om en ny arkitektur för så kallat SRAM, en sorts datorminne som bland annat används som cache-minne för att temporärt lagra data och snabba upp beräkningarna i högpresterande mikroprocessorer.

 

– Vi har lyckats kombinera den extremt låga energiförbrukningen med bibehållen prestanda hos minnet samtidigt som vi lyckas få ner tillverkningskostnaderna. Något liknande finns inte på marknaden i dag, säger Babak Mohammadi, grundare och vd för Xenergic. Med kapitalet och kompetensen från våra nya investerare kan vi nu ta nästa steg i vår utveckling.