Pitcha din Startup

Pitcha din startup

När du ska resa kapital och få oss som investerare intresserade behöver du ett imponerande pitch deck. Ett bra pitch deck är avgörande för att vi tidigt ska kunna se potentialen i din startup och avgöra om vi är rätt investerare för dig. Då kan vi också snabbt se om riskkapital är den typ av kapital som passar just ditt bolag bäst. 

 

Här är de 10 stegen i ett pitch deck som ger dig en bra struktur för din pitch. De olika stegen innehåller delar som du behöver besvara för att Almi Invest ska kunna göra en första bedömning.

 

Observera att Almi Invest bara investerar i svenskregistrerade bolag.

Pitcha in din Startup här

Ladda upp ditt pitchdeck/korta presentation här (observera att ditt bolag måste vara registrerat i Sverige):
Observera att Almi Invest bara investerar i svenskregistrerade bolag.
?