Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Startuptips

10 hetaste tipsen för en börssuccé (och exit) – direkt från proffset

Alex Molvin
Alex Molvin, fondchef på Almi Invest

Funderar du på att ta ditt bolag till börsen?
Läs det här först – Almi Invests Alex Molvin ger sina bästa tips till alla som siktar mot en notering.

Sällan har vi sett så många bolag gå till börsen som just nu. I princip varje vecka är det ett nytt företag som aviserar planer på en notering – och det så kallade börsfönstret har stått på vid gavel under många månader.

 

Men en börsnotering är en stor händelse i ett företags historia och det är många saker att tänka på – både före och efter själva noteringen. 

 

Alex Molvin, fondchef på Almi Invest, har själv lotsat två bolag till börsen som vd och dessutom varit med på ytterligare en rad noteringar som investerare. 

 

Vi bad honom ge sina 10 bästa råd inför en stundande börsdebut:

 

1. Börsnotera med rätt timing 

 

Börsen ger tillgång till världens största riskkapitalmarknad och bolag ska försöka lista sig när man är på väg in i eller befinner sig i en positiv tillväxtfas. Detta för att säkerställa att alla nya aktieägare får en bra start på sin börsresa och bolaget får en bra värdeutveckling på sikt. För befintliga ägare vill man skapa en likvid aktie för att kunna sälja sitt innehav på sikt. Sätt realistiska förväntningar på börsmarknaden och infria eller helst överträffa dem. Tänk på att inte lista ditt bolag när kassan är slut och att det kan ta upp till cirka 4-6 månader och ibland ett år att förbereda sig samt till dess att bolaget är börsnoterat. 

 

2. Överväg noga för- och nackdelar med tidig börsnotering 

 

Fördelarna med att börsnotera sig som ungt bolag är att det kan ge finansiella muskler att så snabbt som möjligt växa bolagets verksamhet. Det skapar också krav på ökad rapportering i bolaget vilket ger bättre transparens och ökad trovärdighet. Noteringen ger ett starkare förändringstryck och resultatfokus i bolag samt att de blir mer kända och därmed attrahera talanger med möjligheter till delägande. Några nackdelar är att bolaget i tidig fas inte uppnår ”börskritisk” massa och inte får tillräckligt stort aktieägarintresse, vilket i slutändan kan ge negativ aktiekursutveckling och låg likviditet i aktien. Bolaget blir en så kallad ”död” aktie på marknaden som ingen vill se. Det är också vanskligt att gå på börs i alltför tidig fas innan bolaget har verifierat sin affärsmodell och bevisat sin produkt genom att man fått sina första kunder. I det läget kan det vara bättre att avvakta en notering och först bygga ett stabilare bolag. 

 

3. Fånga investerarnas intresse med en bra IPO-story

 

Se till att bygga en story om bolaget som gör att investerarna snabbt förstår vad företaget sysslar med och tillväxtpotentialen. Ett bra tips är att tänka ut vilka 3 nyckelord som man definitivt vill att investeraren ska komma ihåg och kunna återge efter en kort pitch och varför dessa nyckelord är så viktiga för just ditt bolag. 

 

4. Börsen gillar tillväxtcase – i alla fall just nu

 

Börsen har plats för både stabila värdebolag med positiva kassaflöden och tillväxtbolag eller förhoppningsbolag som inte är vinstgivande idag men som har stark tillväxt- och utvecklingspotential.

 

Börsen har just nu ett stort intresse för nya noteringar, vi har en säljarmarknad eller ”bull market”, vilket även upptrissade värderingar på startups och tillväxtbolag både på och utanför börsen vittnar om. 

 

Framgångsrika börsnoteringar handlar oerhört mycket om timing vad gäller det generella exitklimatet som styrs av börsutveckling och konjunkturläge som i sin tur påverkas av framtida förväntningar. 

 

Men om några månader är det inte säkert att börsen prioriterar tillväxt lika mycket utan vill se stabila vinster. Därför är det viktigt att bolaget är börsfähigt och har en långsiktig verksamhetsplan med starkt ledning och styrelse för att kunna motivera en börsnotering. 

 

5. Säkra hem kapital direkt vid noteringen

 

Om bolaget är i tidig fas och inte vinstgivande, försök då om möjligt resa ett större riskkapital redan vid börsnotering,

det vill säga mer än det som krävs enligt prospektreglerna, vilket är 12 månaders framdrift. Genom att ta in kapital för åtminstone 18-24 månaders verksamhetsdrift har bolaget tagit höjd för att det kan ta längre tid att leverera resultat än planerat och slipper dessutom göra en kapitalanskaffning redan efter 12 månader. 

 

6. Få in ankarinvesterare som täcker en majoritet av emissionsvolymen

 

Vid en börsnotering så tar bolaget ofta in teckningsförbindelser från externa investerare uppgående till 40-70 procent av den totala emissionsvolymen. Det är givetvis önskvärt att redan i detta läge försöka få in ankarinvesterare och gärna då långsiktiga institutionella investerare som kan vara med på börsresan under många år framöver och som inte säljer sina aktier efter lock-up eller direkt efter börsnotering.

 

7. Satsa på en vass marknadsföring inför börsnotering 

 

Om emissionen blir undertecknad så kan man normalt sett förlänga teckningstiden så att detta inte behöver ske. Det är kritiskt att göra en riktigt bra marknadsföringsplan inför börsnoteringen för att inte behöva hamna i läget att emissionen blir undertecknad. För tillväxtbolag kan det ibland vara svårare att få tillräckligt aktiespridning, inte att resa tillräcklig stort kapital vid en börsnotering. Bolaget behöver uppnå minst cirka 300 aktieägare för att kunna listas och det är viktigt att anlita en aktiv fondkommissionärsfirma med placing power och gärna ha en selling agent för emissionen dessutom.

 

8. Stark ledning och styrelse avgörande för bolagets framgång

 

Att ha en stark ledning och styrelse med track-record som är relevant för verksamheten men som också har börserfarenhet är ofta avgörande för bolagets framgång på både kort och lång sikt. Det är viktigt att ha minst en oberoende ledamot i styrelsen och att se till att både kvinnor och män samt personer med kompletterande bakgrund är representerade i styrelsen. Att lista sig enbart med en ”gubbstyrelse” är passé och ogynnsamt ur både ett verksamhets- och aktieägarperspektiv.

 

9. Ha örnkoll på rapporteringen 

 

Som listat bolag är det kritiskt att ha koll på att den finansiella rapporteringen alltid är 100 procent korrekt, att kommunikationspolicyn och alla insiderregler alltid följs. Detta innebär också att bolaget tyvärr behöver bli mer restriktiv med informationsgivning internt till personalen jämfört med ett onoterat bolag.

 

Det gäller att ha koll på att löpande redovisning är korrekt, följa insiderlagstiftningen och kommunikationspolicyn annars kan det skada förtroendet för bolaget snabbt. En nackdel med att vara listad om verksamheten går dåligt under en viss period, så kan en mindre kompetent styrelse ibland fatta beslut om att byta VD för tidigt för att visa att ”man gör något åt saken”. Det är viktigt att ägarna via en valberedning utser en kompetent styrelse för att undvika sådana kortsiktiga och felaktiga beslut.

 

10. Exitstrategi – agera ansvarsfullt och behåll bra bolag som levererar

 

Om en investerare vill göra exit efter börsnotering är det självklart viktigt att följa “lock-up”- och flaggningsregler och försöka sälja av sina aktier ansvarsfullt gärna via blockförsäljning till företrädesvis långsiktiga institutionella placerare eller aktiva investerare som kan addera värde i bolaget framöver. Det är mycket svårt att veta när timingen är rätt att göra en exit. Det kan vara en god idé att försöka behålla ”bra” bolag som levererar, de tenderar att överprestera även i framtiden medan ”dåliga” bolag ofta fortsätter att underprestera. Investeraren kan också välja att sälja av till exempel hälften av sitt innehav och ligga kvar längre med återstoden av innehavet för att minska risken med att göra exit vid ett enda tillfälle. 

 

Alex Molvin

Fondchef Syd

Almi Invest