Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Riskkapitaltips

Hitta vinnarna bland onoterade bolag

Vill du hitta onoterade bolag som kan bli till lyckade investeringar? Då bör du leta efter grundare med stor branscherfarenhet och tekniskt avancerade plattformar. Det är en av slutsatserna när Almi Invest jämfört sina bästa investeringar med de sämsta.

Tidiga, onoterade bolag befinner sig till sin natur i ett riskfyllt skede när du som investerare får upp ögonen för dem. Så hur avgör du vilka bolagsresor som kan bli framgångsrika? Den frågan förtjänar ett väl underbyggt svar. Därför genomförde Almi Invest i höstas en studie där bolaget undersökte 16 olika parametrar för att, utifrån historiska investeringar och exits, dra slutsatser om vilka faktorer som bidragit till lyckade investeringar.

 

Den mest avgörande framgångsfaktorn är enligt studien att ett bolag har en tekniskt avancerad plattform. Det har nämligen 73 procent av de bolag som ingått i Almi Invests bästa investeringar. En annan avgörande faktor är att bolagets grundare har stor erfarenhet av den bransch det verkar inom, något som varit fallet i 72 procent av de mest lyckade investeringarna. 

Studien lägger också vikt vid att hitta bolag som bygger på forskning, samt investerare med stor bransch och investeringserfarenhet.

 

Det finns förstås inga enkla svar när det kommer till att investera i onoterade bolag, men genom Almi Invests studie utkristalliseras ändå några tydliga insikter. Här har vi sammanställt de viktigaste för att avgöra ett startups chanser att lyckas.

Tecken på en onoterad vinnare

Avgörande ingångsvärden som leder till lyckade investeringar, enligt Almi Invests studie. 

 

Bolaget har en tekniskt avancerad plattform

Möjliggör skalbara affärsmodeller och skyddar företaget mot konkurrens. Ett plus är om bolagets innovation dessutom bygger på forskning. Däremot verkar det inte spela en lika stor roll om man har patent på sin teknik eller inte.

 

Grundarna har branscherfarenhet

Lägg inte någon större vikt vid grundarnas utbildningsnivå. Högutbildade grundare återfinns i både lyckade och mindre lyckade bolag. Erfarenhet är det enskilt viktigaste när du tittar på grundarnas bakgrund.

 

Grundarna har själva investerat i bolaget

Att grundare investerar i det egna bolaget – både i tid och pengar räknat – verkar spela en viktig roll för dess chanser att lyckas. Studien visade däremot ingen signifikant koppling mellan hur stor grundarnas ägarandel är och hur stor ett bolags eventuella framgång blir.

 

Bolaget verkar på en tillväxtmarknad

Tillväxten på företagets marknad är avgörande – till och med mer avgörande än marknadens storlek i sig. Avgörande ingångsvärden som leder till lyckade investeringar, enligt Almi Invests studie.