Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Startuptips

Så skapar du ett effektivt styrelsearbete i startups

Tarja zu dem Berge - öppnas i nytt fönster
Tarja zu Dem Berge, Fund Manager på Almi Invest och erfaren styrelseordförande.

Vad krävs för att få ett effektivt styrelsearbete i startups? Hur kan vd, ägare och investerare tillsammans öka aktieägarvärde och tillväxt? Hur ska styrelsen hantera uppkomna kriser? Det ska du få reda på nu!

När startups tar in sina första externa investerare i sitt bolag sker det ofta en förstärkning i styrelsens bemanning, samtidigt som kraven ökar på ett effektivt och professionellt styrelsearbete. Vilka förutsättningar bör vara på plats för en aktiv ägarstyrning mot målen? Här utgår ni från aktieägaravtalet som styrande dokument, men det behövs ett ägardirektiv som uttrycker önskad utveckling av bolaget och en ägarplan som behandlar inträde och utträde som ägare, krav på ägare samt strategi för exit.

 

Almi Invests fondchef Tarja zu Dem Berge har varit medlem i många startupstyrelser, både i rollen som styrelseordförande och styrelsemedlem. Här är hennes bästa tips för ett effektivt styrelsearbete som driver värde:

1. Välj rätt styrelsemedlemmar

Om du lyckas attrahera rätt talanger till din styrelse kan det hjälpa dig att undvika krissituationer och bygga snabbare aktieägarvärde. Välj styrelsemedlemmar med "skin in the game", som kan investera både tid, pengar och dela med sig av erfarenhet. Som startup-vd behöver du också känna att det är en bra matchning med dig på ett personligt plan, att er kemi fungerar.

 

Här är tipset att leta efter balanserade och erfarna personer som lyfter upp dig men också ger konstruktiv kritik, vid behov. Det vill säga har förmåga att inte vara alltför kritisk, men inte heller agera hejarklack i alla lägen.

Tänk på att när ni tar in investerare så tar ni också oftast in en ny styrelsemedlem, därför är valet av rätt investerare oerhört viktigt.
Tarja zu Dem Berge, Fund Manager

2. Skapa förtroende och öppen kommunikation mellan styrelsemedlemmarna

Effektiva och väl fungerande styrelser har lyckats bygga ett starkt förtroende mellan styrelsemedlemmarna och är väl sammansatt med olika kompetenser. För att lyckas så kan ni få in sociala aktiviteter för att få styrelsemedlemmarna att lära känna varandra på djupet. Utifrån denna förtroendegrund och tillit är det sedan lättare att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

 

Har ni skapat en psykologisk trygghet mellan medlemmarna så hjälper detta också till att lyfta frågor om hälsa och fånga upp om vd/grundare mår bra eller är på väg att bli utbrända. De underlättar också ett konstruktivt kommunikations- och debattklimat för att nå den bästa lösningen.

 

Styrelsens viktigaste uppgift är att skapa bolagsvärde genom att vara ett strategiskt bollplank utifrån gedigna erfarenheter. Det kan handla om alltifrån att hantera uppköpsbud, välja rätt investerare, till vilken grad bolaget ska skuldsätta sig, och så vidare.

Glöm inte att styrelsen förväntas vara tillgänglig även utanför styrelserummet, och det är också där som vd kan få ut ännu mer värde.

3. Bygg en smart struktur för styrelsearbetet från grunden

Styrelsen har ansvaret och behöver ha full insyn och transparens och det är därför viktigt att ni är överens om vilket material som vd ska skicka ut inför styrelsemötet i god tid. För att få ett så effektivt möte som möjligt är det avgörande att lägga upp en genomtänkt agenda med minst en till två strategiska frågor som styrelsen hinner bottna i.

 

Det kan handla om alltifrån marknad- och säljstrategi, burn rate, se över teameffektivitet till kapitalresning och legala frågor, med mera. Börja med att vd gör en kort uppdatering om vad som hänt sedan sist kring utveckling och försäljning, samt utmaningar och varför de har uppkommit. För att följa prestationen i bolaget kan ni också sätta upp en dashboard med de viktigaste KPI:erna som bolagets ska rapportera. Det är annars lätt att startup-vd:s hamnar i fällan och pitchar på styrelsemötena.

 

Undvik en powerpointkavalkad av information på själva mötet, viktigare är att få till ett bra diskussionsklimat kring prioriterade frågor. På så sätt håller ni uppe ett engagemang och får ut maximalt av styrelsemötet.

4. Öka aktieägarvärde genom ett utvecklande och strategiskt styrelsearbete

En välfungerande styrelse lägger kraft på att utveckla bolaget och driva värde. De stöttar bolagets intresse framför allt, inte organisationerna eller riskkapitalbolagen de jobbar på. Viktigt är därför att klargöra styrelsens roll tydligt och din förväntan på styrelsen. Checka av att de verkligen bryr sig om din startup och vill bidra på riktigt genom hårt arbete, visa medkänsla, ge olika perspektiv och ta ansvar.

 

Ofta kan bra styrelsemedlemmar se saker i ett större perspektiv och har erfarenheter från många lyckade och misslyckade startup-resor, och vet varför resultatet blev så. På så sätt kan de ge värdefulla råd, hantera risker bättre och spara tid då de hjälper dig att undvika fällorna.

 

Grunden för ett effektivt styrelsearbete är att fokusera på att rekrytera en bra styrelseordförande och därefter rätt mix av olika talanger.

 

En bra styrelseordförande styr upp diskussionerna på en strategisk nivå, tydliggör beslutspunkter och låter alla komma till tals.

När flera mångfaldsperspektiv möts och styrelsemedlemmar också lyfter frågor från ett kund- och medarbetarperspektiv, hamnar diskussionerna ofta rätt.

 

Det som driver det största långsiktiga värdet är nöjda återkommande kunder utifrån en skalbar affärsmodell med rätt marknadspositionering. Avgörande i slutändan är ju hur väl bolaget lyckas leverera värde till kunderna.

5. Hantera krissituationer

Det mest utmanande med att vara styrelsemedlem i startups är att hantera krissituationer – såsom likviditetsbrist eller konkurs – vilket är både lärorikt och svetsar samman styrelsen. Ibland är vissa kriser oundvikliga.

 

Här är några tips som förebygger och gör att ni kan gå starkare igenom olika kriser:

 

  • Ha alltid kontroll över ekonomin och anlita någon att genomföra bokföringen professionellt. Vid likviditetsbrist, se till att skatter och avgifter är betalda i första hand. Säkra möjligheten till rekonstruktion genom att alltid ha en finansiell buffert.
  • Skapa en handlingsplan för krishantering. Ha en säkrad kommunikationskedja och vem som får/ska uttala sig. Ta reda på fakta och vinn tid så att ni fattar välgrundade beslut. Göm er inte i krisen, utan var transparenta och ärliga.

Vill du ta in investerare? Är du redo att pitcha in ditt bolag till Almi Invest? Läs om vad som krävs och pitcha in ditt bolag här.