Lars Persson
Fund Manager

Som Fund Manager har Lars det övergripande ansvaret för team och investeringar inom Almi Invests fond Syd. Han arbetar också med egna investeringar, vilket innebär att hitta, investera i och utveckla innovativa bolag med tillväxtpotential samt att genomföra exit av innehavet.

Vem är din kund? Vad vill kunden betala för din produkt/tjänst?

Lars, som är civilingenjör, har många års erfarenhet från life science- och riskkapitalbranschen.

Sex snabba

 

Passionerad över
Entreprenörers drivkraft att skapa nya verksamheter

 

Tittar på
Mina barnbarns utveckling

 

Lär mig
Hur kloka små barnbarn är

 

Läser
Böcker som handlar om historiska skeenden

 

Lyssnar på
Jazz och klassisk musik

 

Gillar
Skog och hav

Lars Persson

Fund Manager
lars.persson@almiinvest.se


070-575 99 75


Management Group
Fund: South


Lund