Lena Hjortsberger

Business Support

Som Business Support ansvarar Lena för administrationen kring våra affärer, såsom bolagsformalia, fullmakter, avstämning/kvalitetssäkring, redovisning samt löpande transaktionshantering för alla innehav.

 

Hon är också sekreterare i Almi Invests styrelse samt i tre av våra investeringskommittéer. Lena har många års erfarenhet av olika administrativa positioner inom olika branscher, bland annat 15 år inom riskkapitalbranschen.

Lena Hjortsberger

Business Support
lena.hjortsberger@almiinvest.se


070-299 87 76Uppsala