Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Lisa Westin

Business Support

Lisa är systemansvarig för Almi Invests CRM-system och är även IT-samordnare inom Almi Invest och arbetar med att kvalitetssäkra dokumentation före utbetalning av investeringar. Lisa har många års erfarenhet av olika systemansvar, både CRM och distributionssystem.

Lisa Westin

Business Support
lisa.westin@almiinvest.se


070-677 75 24



Uppsala