Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid
Överbrygga en period av svårigheter

Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

 

Lånet kan kombineras med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Det utgör sedan underlag till en bedömning av företagets finansieringsbehov.

 

Då intäktsbortfallet varierar beroende på var ditt företag befinner sig, varierar även behovet av finansiering.

För Brygglånet gäller följande villkor:

Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

 • Individuell räntesättning med rörlig ränta.

 • Rak amorteringsplan med initital amorteringsfrihet på max 12 månader. 

 • Löptiden är max 7 år (84 månader), inklusive initial amorteringsfrihet. 
 • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr. 
 • Ingen uppläggningsavgift.
 • Almi strävar alltid efter medfinansiering. Det kan vara medfinansiering från bank eller i form av ägarkapital. Medfinansiering är ett krav på belopp över 3 miljoner kr.
 • En rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

Tillfälligt regelverk från EU för statligt stöd till företag

Med anledning av den pågående corona-pandemin har EU beslutat om ett tillfälligt regelverk för statligt stöd till företag. Det innebär att Almi som statligt bolag har möjlighet att erbjuda stöd till företag i form av lån, bland annat Brygglånet, med förbättrade villkor.

 

Men för att kunna erbjuda detta kräver EU att vissa regler och villkor är uppfyllda, och det är därför du utöver att acceptera villkoren även behöver fylla i en självdeklaration (skickas till dig tillsammans med övriga lånehandlingar) där du ska ange eventuellt övriga erhållna statsstöd. 

 

För att kunna ta del av Brygglånet krävs att du:

 

 • inte har fått stöd som EU-kommissionen förklarat som olagligt samt har obetalda betalningskrav på detta.
 • inte har tagit emot statligt stöd som överskrider 800 000 euro (takbelopp). I takbeloppet ska du summera samtliga stöd du erhållit från stat, kommun och landsting. Ingår ditt företag i en koncern så är det hela koncernens stöd som ska summeras.
  OBS! Inom vissa branscher är takbeloppet lägre:
  - Primärproduktion av jordbruksprodukter: takbelopp 100 000 euro
  - Verksam inom fiskeri- och vattenbrukssektorn: takbelopp 120 000 euro

Kan jag inte beviljas lån från Almi om jag inte uppfyller villkoren i självdeklarationen?

Om du inte uppfyller kraven (se ovan) så kan du inte beviljas vissa lån hos Almi då dessa faller under det tillfälliga regelverket. Tillsammans med din rådgivare kommer ni då att titta på andra alternativ och eventuella andra lån hos Almi. 

Vem kan ansöka om Brygglånet?

Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning.

 

Brygglån för startups

För de startups som bedöms ha stor tillväxtpotential och bärkraftighet efter krisen, samt bedöms ha en balansräkning som klarar räntebärande lån, kan Brygglånet vara aktuellt. Brygglån kan sökas upp till 500 000 kr. I de fall startup-/tillväxtbolag behöver tillföras ägarkapital rekommenderas en kontakt med Almi Invest, koncernens riskkapitalbolag. För samtliga Brygglån gäller att kapitalbehovet ska ha uppstått utifrån påverkan av coronakrisen.

 

Brygglån för dig som redan har lån hos Almi

Även du som redan har ett befintligt lån hos Almi kan ansöka om det nya Brygglånet.

 

Har du nyligen sökt ett nytt Almi-lån men är intresserad av Brygglån behöver du inte ansöka på nytt. Tag istället upp detta när Almis rådgivare kontaktar dig för att gå igenom din ansökan.

Hur ansöker jag om Brygglånet?

Du ansöker via vår digitala e-tjänst Brygglån. Du loggar in med mobilt bankID och fyller därefter i ditt företags uppgifter. En rådgivare kommer att kontakta dig för ett digitalt möte där ni tillsammans ser över ditt behov.  

 

Här hittar du vad du kan förbereda inför att du ansöker om Brygglån. 

Hur mycket kan jag låna?

Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.


Almi har nära relation till andra aktörer och kan guida dig till att hitta rätt för just ditt företags behov. Vi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen så du kan vara säker på att vi alltid har ditt företags bästa som högsta prioritet.

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Vad är statligt stöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

 

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

 

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Här ansöker du om Brygglånet med hjälp av ditt BankID.

 

Hur ansöker jag om Brygglånet?

Du ansöker via vår digitala e-tjänst Brygglån. Du loggar in med mobilt bankID och fyller därefter i ditt företags uppgifter. En rådgivare kommer att kontakta dig för ett digitalt möte där ni tillsammans ser över ditt behov.  

 

Här hittar du vad du kan förbereda inför att du ansöker om Brygglån. 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png