Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Samlad information med anledning av coronaviruset

 

Du som har beviljats uppskov och där autogirodragning precis har gjorts kommer att få återbetalning av amorteringsbeloppet. Det är ett högt tryck på inkomna uppskovsansökningar, vilket kan innebära att återbetalning av amorteringsbeloppet kan komma att dröja. Samtliga inkomna ärenden hanteras i turordning och vi jobbar så snabbt vi kan. 

 

Vill du ansöka om uppskov med amorteringar av ditt lån använder du vår e-tjänst här.

 

Vill du ansöka om Brygglån använder du e-tjänsten låneansökan här.

Läs mer om Brygglånet här.

 

Mer info om lån och amorteringsuppskov finns här

 

Vid frågor - kontakta kundtjänst här.

 

Information om möten och seminarier

 

Information om hur Almi hanterar möten och seminarier finns under länken till höger på denna sida.

 

Regerings åtgärder riktade till företag

 

Almis Brygglån

 

Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning, kan ansöka om Almis Brygglån. Lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Brygglånet har möjliggjorts genom regeringens kapitaltillskott till Almis lånefond med 3 miljarder kronor.

 

Läs mer om Brygglånet här

 

Företagsakuten - statlig lånegaranti till små och medelstora företag

 

Företagsakuten innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet.

 

Banker ansluter sig till garantiprogrammet genom att ansöka hos Riksgälden.

 

Läs mer hos Regeringen och Riksgälden

 

Korttidsarbete

 

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

 

Mer information om korttidspermittering finns på Tillväxtverkets hemsida här


Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader


Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Mer information på Försäkringskassans hemsida här


Slopat karensavdrag

 

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Mer information på Försäkringskassans hemsida här

 

Tillfälligt anstånd med skatteinbetalning

 

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020.

 

Mer information på Skatteverkets hemsida

 

Anstånd med skatteinbetalning

 

Skatteverket bedömer att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna om anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter i skatteförfarandelagen. Detta innebär att om du kan visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd, kan Skatteverket medge dig anstånd med betalningen.

 

Mer information på Skatteverkets hemsida

 

Ändra din debiterade preliminärskatt

 

Företagare har möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Begäran om omprövning gör du hos Skatteverket. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

 

Mer information på Skatteverkets hemsida

 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

 

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Läs mer hos Regeringen

 

Stöd vid minskad omsättning

 

Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företagets omsättning har minskat på grund av coronaviruset.

Storleken på stödet beror på hur stort den minskade omsättningen är. Det kan variera mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader.

För att få ta del av stödet ska företaget ha haft en omsättning  på minst 250 000 kronor under det senasteräkenskapsåret . Företaget ska under mars och april i år ha tappat 30% i omsättning jämfört med mars och april i fjol. 

 

Läs mer om omställningsstöd hos Skatteverket

 

Kontakta oss

Har du ett registrerat bolag?
Vad handlar ditt ärende om?