Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Regeringens åtgärder riktade till företag

Nedstängningsstöd

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen.

Läs mer här.

Förlängt Omställningsstöd

Stöd vid minskad omsättning

Läs mer om omställningsstöd hos Skatteverket här.

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Mer information om korttidspermittering finns på Tillväxtverkets hemsida här.

Ersättning för sjuklönekostnader

Mer information på Försäkringskassans hemsida här.

Ersättning för karens

Mer information på Försäkringskassans hemsida här.

Tillfälligt anstånd med skatteinbetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

 

Mer information på Skatteverkets hemsida här.

Anstånd med skatteinbetalning

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i skatteförfarandelagen. Det infördes även en ny typ av anstånd för företag den 30 mars, så kallat tillfälligt anstånd.

Mer information på Skatteverkets hemsida här.

Ändra din debiterade preliminärskatt

Företagare har möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Begäran om omprövning gör du hos Skatteverket.

 

Mer information på Skatteverkets hemsida här.

Ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran

Läs mer hos Regeringen här.

Almis Brygglån

Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning, kan ansöka om Almis Brygglån.

 

Läs mer om Brygglånet här.