Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Temadagar hållbarhet
- inriktning affärsutveckling och innovation

Temadagar hållbarhet
- inriktning affärsutveckling och innovation

 

Almi och Science Park bjuder tillsammans in till tre temadagar med fokus på hållbarhet. Dagar där vi mixar lärdomar och insikter från våra affärsutvecklingsinsatser, inspiration och kunskap från experter med konkreta företagsbesök där du har möjlighet att se alla fantastiska omställningsprojekt som pågår runtom i länet.

Vi vänder oss framför allt till dig som är företagare, politiker eller näringslivsutvecklare.

 

Omställningen till mer hållbara verksamheter pågår hos många företag, stora som små och inom alla branscher. Vissa företag har bestämt sig för att gå före och leda utvecklingen medan andra är mer reaktiva. Även små och medelstora företag i Jönköpings län står inför nya legala- och kundkrav kopplat till hållbarhet men saknar i många fall de resurser som större företag har för att driva omställningen.

  

Inspireras och få nya insikter av resultaten från våra projekt

Almi Jönköping och Science Park har under 2022 och 2023 drivit två parallella projekt; Growing Green med fokus på fördjupat affärsutvecklingsstöd inom hållbara affärer, samt Framtidsinnovation med fokus på hållbar innovation och innovationsledning.

 

Projekten har med sina olika inriktningar stöttat etablerade företag i Jönköpings län att framtidssäkra sina företag.

  

Tomas Hagwall, Carina Blom - Science Park och Max Sundvall - Almi

 

   

Nu avslutas projekten och vi vill dela med oss av det driv, framåtanda och den beslutsamhet som vi ser finns i vårt närområde. Följ med oss ut på 'roadtrip' i länet och få inspiration, nya kontaktvägar och nya insikter under tre fullspäckade dagar!

  

Tre temadagar med företagsbesök

Vi erbjuder tre temadagar, på tre platser runt om i länet, med lite olika inriktning för att det ska vara enkelt för alla att hitta innehåll som passar.

 

Vi inleder dagarna med inspiration och ny kunskap. Efter lunch besöker vi företag som berättar om sina utvecklingsresor och delar sina erfarenheter.

 

Till företagsbesöken åker vi gemensamt i buss vilket även ger möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna!

 

 

 

» Välj en eller flera dagar. Vår del av innehållet blir detsamma - men företagens omställningar är såklart unika.

  

 

Finansieras av: