Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi har levererat fler insatser än tidigare år

   

Almi Jönköping har levererat fler insatser till företagen i länet under 2020 jämfört med 2019. Det gäller både våra erbjudanden inom affärsutveckling och på lånesidan.

 

Fler affärsutveckingsinsatser än 2019

Förra året genomförde rådgivarna på Almi Jönköping totalt 915 affärsutvecklingsinsatser bland företagare runt om i länet. Det är 120 st fler än under 2019.

Merparten av våra leveranser har gjorts till vår huvudmålgrupp, dvs etablerade företag som vill ta nästa steg på sin tillväxtresa. Leveranserna har framför allt handlat om olika typer av coachningserbjudanden samt simulering av företagets framtida ekonomi.

 

Trots pandemi och minskad rörlighet så har intresset för att sälja utomlands varit högt. I projektet BeGlobal har vi coachat ett 50-tal företag att ta sina första steg utomlands för att öka sin försäljning och länets attraktionskraft.

 

Vi har även slutfört en mindre andel leveranser till företag som befinner sig i startfas. Dessa har fått olika typer av coachning inför nästa steg på sin företagsresa.

   

Våra digitala aktiviteter har ökat tillgängligheten för fler företagare runt om i länet. Vi har även nått ut till en större andel kvinnor än tidigare.
Henrik Laurelii, affärschef på Almi Jönköping

      

 

Digitalt har ökat tillgängligheten för fler

Leveranserna under 2020 har huvudsakligen genomförts digitalt. Utöver enskilda coachningar har vi arrangerat flera webbinarier med externa föredragshållare.


Vi har även genomfört workshops bestående av flera tillfällen. Vid dessa har ett färre antal deltagare medverkat för att det ska fungera med interaktion mellan deltagare och föreläsare. Mellan workshop-tillfällena har deltagarna gjort hemuppgifter och coachats individuellt av Almis rådgivare.

 

Totalt har vi haft 1.063 unika deltagare i alla våra olika webbinarier och workshops under året. Under 2019 var motsvarande antal 729 unika deltagare.

 

- Vi tror att ökningen främst beror på att digitala aktiviteter gör det mer lättillgängligt för fler personer att delta. Bl a så slipper man restid vilket gör det tidssparande, säger Henrik Laurelii, affärschef på Almi Jönköping.

   

Vi ser även en ökning av andelen kvinnor som medverkat i våra aktiviteter jämfört med tidigare år. Vår analys av den ökningingen hänger ihop med tidigare resonemang gällande lättillgängligheten. Vi tror att fler kvinnor gynnas av detta och därför nu haft större möjlighet att prioritera deltagande i våra aktiviteter.

 

Fyra månader motsvarade ett års arbete på lånesidan

Framförallt under våren var trycket på lånesidan mycket högt. Drygt 40 % av våra lånekunder ansökte om amorteringsanstånd när coronapandemin drog igång på allvar.

 

Under perioden mars-juni hanterade vi en total mängd ärenden på lånesidan motsvarade ett helt års arbete. Det gjorde att våra personalresurser snabbt fick omfördelas. Affärsrådgivare fick gå in och stötta upp på lånesidan. Alla medarbetare på Almi Jönköping ställde upp och bidrog på olika sätt för att hantera den rådande situationen.

 

Fler lån än 2019 - Brygglånet en stor del av ökningen

När vi summerar 2020 så har vi beviljat totalt 203 st lån på ett totalt belopp av 110 Mkr. Motsvarande siffor för 2019 är 117 st lån på totalt 70 Mkr. Ökningen ser vi i alla våra lånetyper men den största ökningen står Brygglånet för.

 

Syftet med Brygglånet är att överbrygga en period av svårigheter och det har även särskilt anpassade villkor. Lånet riktar sig till bärkraftiga små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstått som en följd av pandemin.

 

Under hösten såg vi en viss avmattning gällande efterfrågan på lån jämfört med i våras, men den är fortfarande på en högre nivå än föregående år. Merparten av de kunder som begärde amorteringsanstånd under våren har nu börjat amortera igen.