Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Startseminarie del 3 - Att sälja med framgång

- om att förstå dina kunder och underlätta köp
För dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner dig som ny bliven företagare.

Framgångsrikt företagande bygger till stor del på att förstå marknadens behov. Men ofta behövs det mer. Du måste också ha kunskap om dina kunders motivat-ion att köpa och vad som avgör om kunderna köper.

Seminariet ”Att sälja med framgång” ger dig kunskap och inspiration om hur du kan arbeta effektivt med din marknadsföring och försäljning. När du kan få kun-den att förstå sitt behov och du vet hur mycket tid och resurser måste du lägga ned per vunnen order, då har du bättre förutsättningar att lyckas med ditt företagande. Kort sagt handlar det om hur du kan göra det enkelt för kunden att köpa av dig.

Efter seminariet har du kunskap och verktyg för att dina kunder ska förstå hur dina tjänster/produkter kan göra skillnad för kunden.

Startseminarierna är en serie om 5 seminarier. Seminarierna har tagits fram för att bilda en helhet, du bör därför börja med att deltaga i det första seminariet ”Du och ditt företag”. Men det går också att enbart deltaga på de seminarier som särskilt intresserar dig. Seminariet ”Att köpa företag” är enbart för dig som har sådana funderingar.

• Du och ditt företag – om att gå från idé till affärsmodell.
• Räkna på din affärsidé – om ditt företags viktiga ekonomiska samband och nyckeltal.
• Att sälja med framgång – om att förstå dina kunder och underlätta köp.
• Att växa – om att tänka tillväxt redan från start.
• Att köpa företag – om vad du bör tänka på inför ett företagsköp.

Verktyget Lean Canvas används i många av våra seminarier. Lean Canvas är ett bra verktyg för att fånga och precisera din affärsidé.

Alla startseminarier är kostnads-fria. Men vi debiterar 250 kr om du efter anmälan uteblir utan att ha lämnat återbud.

Vid frågor kontakta Emil Nordlander på emil.nordlander@almi.se alt. 019-17 48 13

Välkommen!

Fakta

Pris (inkl. moms) Kostnadsfritt
Plats

Behrn Business Lounge

Örebro

Datum

Mån 10 sep

kl. 17.00–20.00

Sista anmälningsdag den 7 september 2018
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig