Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Lead4 Digital Change

Lead4 Digital Change – programmet som ger dig vassa insikter, kunskap och verktyg att utforma din digitala transformationsstrategi!
WORKSHOPS

Workshop 1, Oktober: Framtidssäkra ditt företag
Vilka är vi i en digital värld och hur kan vi utforska nya affärsmöjligheter och erbjudanden som matchar förändrade kundbeteenden i framtiden? Vad driver digitalisering och hur långt har den kommit? Typiska inslag i digitala affärsmodeller.

Workshop 2, November: Önskat framtida läge
Vilken roll ska mitt företag spela i ett alltmer digitalt samhälle? Med hjälp av impact mapping jobbar vi med önskat framtida läge på kort och lång sikt och identifierar 3-5 strategiska områden som är extra viktiga för att nå fram.

Workshop 3, December: Transformationsmotorn
Hur leder vi digitaliseringsarbetet framåt och vilka luckor finns i den fortsatta digitaliseringsresan? Med hjälp av ett canvasverktyg mappar företagen ut vilka aktiviteter som bör göras.

Workshop 4, Januari 2019: Att leda företag i digital transformation
Självorganiserande team & förtroendebaserat ledarskap. Varför är det viktigt i en förändrad värld?
Insikter om vad ett nytt slags ledarskap innebär och vilka förmågor och förhållningssätt man behöver träna samt har identifiera sitt utgångsläge när det gäller styrkor och personliga fallgropar.

Workshop 5, Februari: Att leda företag i digital transformation
Träning i förhållningssätt och förmågor som möjliggör ett arbetssätt som tar fram mer engagemang och ansvar hos medarbetarna.

Workshop 6, Mars: Tema Innovation
Kunskapsföreläsning om innovationsmetoder, innovationsklimat och hur man kan mäta organisationens innovativa förmåga.

Programavslut, Juni: Vår digitala förflyttning

Deltagande företag presenterar hur man jobbat med digital förflyttning, innovationsklimat och ledarskap. Reflektioner över processen, lessons learned & nästa steg.

Ingår i programmet:
• 8 träffar; Workshop halvdag/månad
• 1 mätning av företagets innovativa förmåga + återkoppling (Innovationspulsen)
• Canvas-verktyg
• 3 coachningstillfällen med valfri coach för att omvandla förvärvade kunskaper till praktisk handling
• Kostnad: 6 000 kr exkl. moms

Antal deltagande företag är begränsat till 8 och vänder sig till VD plus en person från ledningsgrupp eller styrelse. Almi och Connect driver programmet med stöd från Region Uppsala och Tillväxtverket.

Våra expertkonsulter:

Hello Future – en digital transformationsbyrå som hjälper organisationer att bygga upp kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid.

Prindit - en spin-off från forskningsinstitutet RISE SICS Västerås. Prindit arbetar tillsammans med forskare i ett team bestående av Prindit medarbetare och forskare i nära samarbete för att leverera den senaste forskningen och god praxis inom data analys, AI, effektiva team, innovation, positiv psykologi och användarupplevelse.

TUFF Ledarskapsträning - Tuff träning i ett modernt coachande ledarskap som åstadkommer verklig förändring hos människor, förändring som leder till bättre resultat i företag och organisationer.

Kick off 5 september 2018 med inspirationsföreläsning och inramning av programmet – ”Digital transformation, ledarskap & självledande organisationer”.

Anmäl dig snarast möjligt då antalet platser är begränsat till 8! Anmälan nedan eller via mail till Mona Cunningham.

Frågor och funderingar besvaras av Mona Cunningham
076-125 26 99
mona.cunningham@almi.se

Fakta

Pris (inkl. moms) 7 500 kr
Plats

Dragarbrunnsgatan 39

Uppsala

Datum

Ons 05 sep

kl. 00.00–00.00

Sista anmälningsdag den 31 augusti 2018
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig