Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

CFO-rum

Kompetensnätverk för dig som är CFO, ekonomiansvarig eller motsvarande.
Vi bjuder in till ett nätverk som består av kollegor i branschen som kan agera bollplank och hjälpa dig att hitta lösningar på de utmaningar som du stöter på i din yrkesroll.

Vi på Almi upplever att många CFOs och ekonomichefer saknar ett forum där de kan träffas och diskutera utmaningar i dynamiska företag i tillväxt. Syftet med det här nätverket är att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella problemställningar, samt bygga ett nätverk med nya kontakter. Träffarna kommer också att ge deltagarna idéer och inspiration till utveckling och förbättringar i
den egna verksamheten. Deltagarna får ta del av insikter från en ämnesexpert och utbyter därefter erfarenheter och tankar kopplat till varandras utmaningar inom området. Experter från privata och offentliga aktörer kommer även att dela med sig av sin kunskap.

Vi erbjuder en kostnadsfri uppstartsträff. Där får du som är intresserad möjlighet att veta mer om nätverket och vi tar även emot önskemål gällande teman.

Exempel på teman:
• Digitalisering i redovisningsbranschen
• Ekonomisk presentationsteknik, vad vill vi visa i respektive forum
• Hur kan rollen CFO komma att förändras
• Finansiera tillväxt
• Hantering av rörelsekapital/likviditet
• Gemensam styrning i hela företaget
• Effektivt samarbete med revisor, bokslut, framåtriktat arbete
• CEOs förväntningar på samarbetet med CFO

Tid: Vi kommer att ha tre tematiska träffar per år med start Q1 2020. Träffarna kommer att starta kl 10.00 och avslutas med gemensam lunch kl 13.00.
Pris: Pris: 5 000 kr + moms /företag
Nästa steg? För mer information och anmälan kontakta Camilla Godberg (camilla.godberg@almi.se).

Nätverket är en del av Smart Tillväxt som är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projekten finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

Fakta

Pris (inkl. moms) 6 250 kr
Plats

Uppsala

Datum

Ons 01 jan, kl. 00.00

t.o.m.

Tor 31 dec, kl. 00.00

Sista anmälningsdag den 1 januari 2020
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig