Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

EXPORUM

Ett regionalt forum för företag som verkar på en internationell marknad
Nätverket ”Exporum” riktar sig till företag i Uppsala län som har ett starkt internationellt fokus. Syftet med träffarna är att skapa direkta kontakter, utbyta erfarenheter samt öppna upp möjligheter för att inleda samarbeten med övriga deltagare. Träffarna ger också idéer och inspiration för utveckling och förbättring av den egna verksamheten.

Nätverket ger möjlighet att träffa företag från olika branscher som alla arbetar internationellt och vill fortsätta att expandera sina internationella affärer. Vid träffarna diskuteras utmaningar för företag som växer internationellt utifrån ett antal aktuella teman som vi vet är viktiga att reflektera över. Deltagarna får ta del av insikter från en ämnesexpert och utbyter därefter erfarenheter
och tankar kopplat till varandras utmaningar inom området. Vi kommer också att bjuda in experter från privata och offentliga aktörer som kommer att dela med sig av sin kunskap.

Några av de ämnen vi kommer ta upp:
• Cybersäkerhet i internationella organisationer
• Mergers & Acquisitions
• Internationell handel – nya regler och fallgropar att undvika
• Finansiering vid internationell tillväxt
• Digital marknadsföring & Content Marketing
• Talent Management i en internationell miljö
• Innovation i etablerade företag
• Internationell handel – juridiska fallgropar

Tid: Det kommer att vara två tematiska träffar per år med start Q1 2020. Träffarna kommer att starta kl 10.00 och avslutas med gemensam lunch kl 13.00. I priset ingår även deltagande vid Uppsala International Business Forum (28/1 2020) värde: 1 000 kr ex moms.
Pris: 5 000 kr ex moms/företag. Vid anmälan av två deltagare från samma företag erbjuder vi ett pris om 7 000 kr ex moms.
Nästa steg? För mer information och ansökan kontakta Linus Andersson (linus.andersson@almi.se) eller Mikael Nordberg (mikael.nordberg@almi.se)

Nätverket är en del av Smart Tillväxt som är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projekten finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

Fakta

Pris (inkl. moms) 6 250 kr
Plats

Uppsala

Datum

Ons 01 jan, kl. 00.00

t.o.m.

Tor 31 dec, kl. 00.00

Sista anmälningsdag den 1 januari 2020
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig