Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

VD-grupp Skuggstyrelse - startar hösten 2020

Anmäl dig nu! Vi startar så fort vi har tillräckligt många deltagare. I en skuggstyrelse hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval.
Gruppen sätts samman av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. Träffarna sker på varandras företag och under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare.

Syftet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika fällor på tillväxtresan. Inspiration, stöd och verktyg för att leda ett företag i tillväxt är viktiga komponener under träffarna. Deltagarna ges bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner.

Exempel på teman på de olika träffarna är; ägare och styrelsefrågor, ledarskap, styrning, affärsmodell, internationalisering, lönsamhet och ekonomistyrning. Huvudfokus är på handling - att definiera mål och att identifiera de största utmaningar för att nå målen och att börja arbeta med åtgärder för att nå målen.

Det är begränsat antal platser så anmäl ditt intresse så snart du kan via anmälningsknappen nedan. För att vi ska kunna skapa en optimal grupp intervjuar vi alla sökande och fattar därefter beslut om deltagande. Se inbjudan samt utförligare presentation under Dokument!

Fakta

Pris (inkl. moms) 8 750 kr
Plats

Meddelas senare

Luleå

Datum

Tis 01 sep

kl. 00.00–00.00

Sista anmälningsdag den 31 augusti 2020
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig