Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Internationell e-handel – Förbered er exportsatsning

E-handeln ökar både i Sverige och internationellt och med digitala affärsmodeller så är steget till internationell försäljning väldigt kort. Det här webinariet är ett tillfälle att få mer insikter kring internationell e-handel.
Under pandemin har vi sett ett alltmer förändrat och ökat digitalt beteendemönster hos konsumenter världen över. Företag väljer därför att lägga alltmer fokus på sin digitala strategi för att därigenom nå ökade intäktsströmmar från kunder även utanför Sverige. Men vägen dit kräver förberedelser och förståelse för de olika förutsättningar som råder på olika e-handelsmarknader.

Under detta 45-minuters webinar, berättar Linda Laszlo Ek, Senior Trade Advisor på Business Sweden, övergripande om vad du ska tänka på inför en internationell e-handelsexpansion och hur du kan öka din kompetens och bli en framgångsrik internationell e-handelsaktör.

Frågor som lyfts är bland annat:
- Lagar och regler som du kan behöva förhålla dig till då du säljer B2C mot andra marknader
- Betydelsen av att förstå och lokalanpassa din e-handel mot din målgrupp på varje marknad
- Vad Business Sweden kan erbjuda för användbara verktyg och tjänster för e-handelsaktörer
- Exempel på framgångsfaktorer för att lyckas med din e-handel internationellt
 
Lindas 45-minutersföreläsning är ett smakprov på den digitala utbildning som du kan anmäla dig till via Business Sweden. 

Målgrupp för detta webinar
Entreprenörer, startups och SME:s som vill lära sig mer om internationell e-handel. Särskilt fokus på B2C/fysiska konsumentprodukter.

Linda Laszlo Ek , Senior Trade Advisor på Business Sweden
Linda Laszlo Ek har en bakgrund som affärsjurist och har 20 års erfarenhet av arbete med internationell handel från både offentlig och privat sektor. Sedan 2011 arbetar hon som senior rådgivare på Business Sweden där hon hjälper företag med den praktiska hanteringen av export, framförallt med fokus på rådgivning till företag som vill ta klivet ut och exportera via digitala kanaler till andra e-handelsmarknader. Linda föreläser och håller kurser i internationell e-handel, affärsjuridik och exportteknik. Hon har bland annat skapat E-handelsguiden, som är ett populärt verktyg för svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen.

Arrangörer
Webinariet arrangeras av Regional Exportsamverkan i Uppsala län där följande organisationer ingår: Almi, Business Sweden, EEN, EKN, SEK, Handelskammaren, Connect, UIC, Region Uppsala

Webinariet är en del av Smart Tillväxt som är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond 

Fakta

Pris (inkl. moms) Kostnadsfritt Kontaktinformation info.uppsala@almi.se
Plats

Webb

Webb

Datum

Ons 22 sep

kl. 09.00–10.00

Sista anmälningsdag den 21 september 2021
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig