Workshop - Kompetensförsörjning & Employer Branding

Pris:
1 250 kr

Datum:
Tor 07 marskl. 08.30–12.00

Sista anmälan:
torsdag 7 mars 2024

Plats:
Västerås, B26, Port Anders gata 9
Anmäl dig Arrangör: Västerås

Workshop - Kompetensförsörjning & Employer Branding

Kompetensbrist och svårigheter med att attrahera och behålla medarbetare är en av de största tillväxtutmaningarna för många företag.
Kampen om att hitta rätt kompetens hårdnar och tiden då en hög lön och en trygg och säker anställning stod högst på önskelistan är förbi.
I dag är det helt andra värden och faktorer som får människor, och framför allt den yngre generationen, att söka jobb.
 

En attraktiv arbetsgivare utvecklar sitt varumärke löpande. Arbetet börjar ofta bland medarbetarna som är viktiga ambassadörer. Värderingar, beteenden och företagskultur är i centrum. Nya kommunikationsstrategier krävs för att nå kandidaterna. Ny teknik och rekryteringsmetoder ger möjligheter att hitta kandidater som man annars skulle missa.

Vi önskar dig välkommen till två tillfällen där du tillsammans med Almi, utvalda expertkonsulter och 8-10 andra deltagande företag diskuterar och försöker hitta vägar framåt inom området.

7 mars kl. 08:30 -12:00
Ämne:
Hur rekryterar du ny personal? Hur tänker de nya generationerna?
Föredragshållare:Josefine Arenius/We are Mountain AB

13 mars kl. 08:30-12:00
Ämne:Hur kan man använda digital kommunikation för att nå ut med sin employer branding?
Föredragshållare: Daniel Forneheim/Think Happy Thoughts AB

Workshoppen innefattar båda tillfällena.

Kostnad för deltagande 1000 kr exkl. moms/företag. Du får gärna anmäla två personer från ditt företag och då ingår två tillfällen och fika.
Vi reserverar oss för att det blir fler anmälda än platser. Vi kommer då att erbjuda nya datum för dessa anmälda!
Anmälan är bindande. Ej avanmäld plats debiteras full kostnad.

Vid frågor kontakta Agneta Persson, agneta.persson@almi.se alt. 021-10 78 03

Workshopen genomförs inom ramen för projektet Framgångslyftet.