Klimatarbete som konkurrensmedel - fördjupning

Pris:
1 875 kr

Datum:
Ons 28 feb.kl. 09.00–14.00

Sista anmälan:
fredag 23 februari 2024

Plats:
Jönköping, Almi, Lantmätargränd 5
Anmäl dig Arrangör: Jönköping

Klimatarbete som konkurrensmedel - fördjupning

Klimatet står högt på agendan såväl inom näringslivet som hos lagstiftarna. Vi står inför viktiga ödesår om vi ska klara våra åtaganden i Parisavtalet. Kraven ökar, både från kunder och från större företag. Dessutom ser vi att ny lagstiftning indirekt kommer påverka mindre aktörer.

Låt dig inspireras och skaffa bättre koll på hur du kan ta dig an klimatfrågorna i din verksamhet! Du kommer bl.a. få bättre koll på var du har ditt största klimatavtryck och få tips på vilka åtgärder du kan göra för att snabbt göra skillnad.

I denna workshop får du ta del av den senaste kunskapen, få inspiration och förslag på olika handlingsalternativ framåt.

Medverkar gör Göran Erselius från 2050 som bidrar med en bättre klimatförståelse och arbetsmetoder. Dessutom kommer du få mer information om Almis affärsutvecklingstjänster och finansieringsmöjligheter kopplat till hållbarhet.


Målgruppen för workshoppen är små och medelstora företag (dvs med max 249 anställda, koncern inkluderad) och vänder sig till dig som:
- Driver ett företag som behöver stärka sitt klimatarbete och tydligt koppla det till din affär.
- Vill öka din förståelse kring affärsutveckling kopplat till hållbarhet - med fokus på klimat.
- Vill veta mer om vilka stöd och hjälp som finns för att lyckas med dina satsningar på hållbarhet.> Workshoppen är kostnadsfri för företag som deltar i projektet Nästa generations affärer (NGA) - ett projekt med fokus på mer hållbara affärer genom affärsutvecklingsinsatser inom strategiskt hållbarhetsarbete, digitalisering, cybersäkerhet och energieffektivisering.

NGA genomförs i samarbete med Jönköping University och Energikontor Norra Småland samt finansieras av Europeiska Regionalfonden, Region Jönköpings län och Almi Företagspartner Jönköping AB.

Läs mer om projektet här: https://www.almi.se/regioner/jonkoping/vara-projekt/nasta-generations-affarer/ÖVRIG INFORMATION

När du anmält dig till denna aktivitet kommer Almi att skicka ut ett s.k. scriveavtal där du bekräftar vem du är och att ditt bolag tar del av en kostnadsfri eller subventionerad aktivitet. Avtalet reglerar även frågor som sekretess.

Vi på Almi är övertygade om att hållbart företagande är en förutsättning för att kunna driva ett framtida konkurrenskraftigt bolag. När du deltar i våra aktiviteter ingår en kostnadsfri hållbarhetsdialog för att belysa vad hållbarhet är för just ditt företag. Du som inte redan haft en hållbarhetsdialog med oss kommer att få en länk med frågor att besvara från mailadressen inbjudan@almi.se