Batterilagring som ger miljövinster och lönsamhet

Pris:
Kostnadsfritt

Datum:
Fre 23 aug. kl. 11.30–12.00

Sista anmälan:
fredag 23 augusti 2024

Plats:
Webb, Webb
Anmäl dig Arrangör: Jönköping

Batterilagring som ger miljövinster och lönsamhet

Allt fler företag investerar i batterilagring som kan ge fördelar på flera olika sätt - både ekonomiskt och för hållbarheten. Under webbinariet förklarar vi hur det fungerar och går igenom några av de nya begreppen som finns att lära sig.

Batterilagring har blivit vanligt på privatmarknaden där man installerar ett batteri i garaget för uthyrning till nätägaren. Det kan användas för att jämna ut energibehovet i nätet genom att lagra energi när det är överskott och skicka tillbaka energin till nätet när det är underskott.

Batterilagring är oftast en väldigt lukrativa lösning som även är tillgänglig för företag.

Några exempel på hur du som företagare kan använda batterier:

- För att jämna ut de egna effekttopparna, exempelvis om du har utrustning med höga effektbehov vid uppstart. Detta blir alltmer viktigt efterhand som effektavgifterna blir dyrare.

- För att parera tillfälligt höga energipriser.

- Batterier är bra i kombination med väderberoende energiproduktion, t.ex. solcellsparker, då man enkelt kan lagra överskottsel för senare bruk.ÖVRIG INFORMATION

Aktiviteten genomförs som en del av 'Nästa generations affärer' (NGA) - ett projekt som bidrar till stärkt konkurrensförmåga hos små och medelstora företag i Jönköpings län. Projektets fokus är mer hållbara affärer genom affärsutvecklingsinsatser inom strategiskt hållbarhetsarbete, digitalisering, cybersäkerhet och energieffektivisering.

NGA genomförs i samarbete med Energikontor Norra Småland och Jönköping University samt finansieras av Europeiska Regionalfonden, Region Jönköpings län och Almi Företagspartner Jönköping AB.