Att använda extern kompetens eller rekrytera själv

Pris:
Kostnadsfritt

Datum:
Tor 12 sep. kl. 08.30–09.30

Sista anmälan:
torsdag 12 september 2024

Plats:
Stockholm, Västra Järnvägsgatan 3
Anmäl dig Arrangör: Stockholm

Att använda extern kompetens eller rekrytera själv

En fråga man ställer sig som företagare är om man skall ha egna resurser eller hyra in konsulter för vissa uppgifter.

Hur ska ett företag säkra den kompetens som krävs för att leva upp till allt högre krav på transparens och kvalitet på ekonomisk och hållbarhetsrelaterad information – genom att ta in kompetens utifrån eller bygga upp en ekonomiavdelning internt?  

En kombination är oftast bästa lösningen. 

På så sätt kan man komplettera interna resurser i tider av stor arbetsbelastning, exempelvis i samband med bokslut, ägarförändringar eller expansion till nya marknader. Målet är rätt resurs på rätt plats i rätt tid. Resultatet är att företaget säkrar bästa möjliga villkor på kapitalmarknaden, bland leverantörer och framtidens medarbetare.

Välkommen till ett seminarium med Aspia och Almi, där vi reder ut begreppen och reflekterar över för och- och nackdelar med olika alternativ.

Vi bjuder på frukost från 8.00, och föreläsningen sker 8.30-9.30. 

Varmt välkommen!