Fyrbodal: Orka växa

Pris:
6 250 kr

Datum:
Tor 12 sep. kl. 09.00–14.00

Sista anmälan:
måndag 2 september 2024

Plats:
Trollhättan, Nohabgatan 14
Anmäl dig Arrangör: Trollhättan

Fyrbodal: Orka växa

Ägarrollen i mindre företag är komplex. Din roll ändras i takt med att ditt företag växer i omsättning och antal anställda. Många ägare som arbetar operativt upplever att de är helt ensamma med sina frågor. Känner du igen dig?

Vad ger utvecklingsprogrammet dig?
 • Ett strukturerat arbetssätt
• Rätt bolagsstruktur för att kunna växa
• Verktyg för att sätta din strategi
• En konkret handlingsplan för tillväxt
• Värdefullt erfarenhetsutbyte med andra företagare
 
Vem riktar sig programmet till?
Orka växa vänder sig till dig som äger och arbetar operativt i ditt företag. Fler och fler uppgifter hamnar på dig och du ser att företaget behöver nya arbetssätt för att kunna växa.

Kort om upplägget
Temabaserade halvdagar med föreläsningar och workshops tillsammans med företagare i liknande situation.

Fem fysiska träffar
Vi sätter fokus på din ägarroll, hur den ser ut nu och framför allt hur du vill att den ska se ut framåt.
 
Med stöd av erfarna affärsrådgivare arbetar vi
igenom fem teman med föreläsningar och workshops.
1. Vi lär känna varandra och verktygen
2. Ägarfrågor
3. Ekonomi, lönsamhet och hållbarhet
4. Varumärket
5. Mål, vägval och prioriteringar. Du presenterar
din plan.
 
Tidsperiod
ca 6 månader.

Läs mer om upplägg och innehåll - och boka din plats!

Välkommen!
Elin Stark & Sofia Norberg, rådgivare Almi Väst