Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Affärsplan
– summera och utvärdera din idé/verksamhet med Almis mall för affärsplan
Mallar

Skriva affärsplan

Som blivande företagare eller med nystartad firma kan det låta jobbigt att behöva formulera en affärsplan, som ju kan bli ett ganska omfattande dokument. Men Almi gör det enklare med den digitala tjänsten Affärsplan.

Mall till affärsplanen

Det enda du behöver för att skapa en affärsplan via Almis tjänst är inloggning via bank-ID eller ladda ned mallen som PDF för att fylla i digitalt på din egen dator. Självklart bör du ha tankar på en ny affärsidé också!

 

Du behöver inte ha allt klart för dig direkt, genom Almis e-tjänst kan du spara din affärsplan under "Mina sidor" och i efterhand ändra eller komplettera uppgifterna.

Snabbguide - affärsplan

Affärsplanen är företagets karta för framtiden och är nästan alltid helt nödvändig att ha på bordet när du förhandlar med finansiärer eller vid möte med en rådgivare. Du ska ta dig igenom fem steg för att komma i hamn med din affärsplan.

 

1. Affärsidé
Här sammanfattar du i korthet din affärsidé, vad verksamheten ska bestå av och vilken produkt/tjänst du har tänkt dig. Skapa även en vision för företaget i framtiden.

 

2. Omvärld
Tankar om marknaden för ditt företag: Vilka blir dina kunder? Hur ser marknaden ut för ditt geografiska område och din bransch? Hur stor marknadsandel kan du förutspå? Hur kan marknaden utvecklas?

 

3. Konkurrenskraft
Här anger du fördelar och eventuella nackdelar för din produkt/tjänst i förhållande till konkurrenter. Svara även på frågor som: Hur ska dina produkter säljas, betalas och levereras? Vilken marknadsföring och marknadsbearbetning har du tänkt dig? Fundera på prissättning, personalbehov och din affärsmodell. Hur ser du på hållbart företagande och vilka är styrkorna respektive svagheterna med din affärsidé?

 

4. Budget
Viktigt! Ofta skjuter man det där med ekonomi framför sig. Men redan på ett tidigt stadium bör du formulera en budget. Vilka intäkter tänker du? Kostnader?

 

5. Grundinformation
En sammanställning av dina personliga uppgifter: Kontaktinformation, nuvarande sysselsättning, utbildning, anställningar, erfarenhet och ekonomiska förutsättningar.

Använd tjänsten

Fyll i dina svar  från snabbguiden i vår e-tjänst och känn dig stolt. Du är ett viktigt steg närmare ditt nya företag! Svårare är det inte.