Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Utveckla en vinnande affärsmodell
Ladda ned mallen Business Model Canvas
Ladda ned
Mallar

Business Model Canvas

Business Model Canvas

Grunden för alla företag, oavsett fas, är en lönsam och hållbar affärsmodell. För att utveckla din affärsmodell kan du till exempel använda dig av Business Model Canvas. 

Med hjälp av Business Model Canvas beskriver och utvecklar du din affärsmodell i nio olika steg:

 

  • Värdeerbjudande
  • Kundrelationer
  • Kundsegment
  • Kanaler
  • Nyckelpartners
  • Nyckelaktiviteter
  • Nyckelresurser
  • Kostnadsstrukturer
  • Intäktsströmmar

I varje steg besvarar du frågor som hjälper dig att fördjupa din förståelse för affärsmodellen, för kundens verkliga behov och hur din produkt eller tjänst löser detta. Business Model Canvas är även ett bra verktyg för att skapa samsyn och förstå interna frågor som organisation och nyckelresurser. 

 

Här kan du ladda ned Business Model Canvas (pdf)

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?