Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Dags för styrelse? Tänk på detta!

Att ha en styrelse som kan fatta de strategiska beslut som behövs för att företaget ska nå sina mål kan vara avgörande för dig som entreprenör. Men vilka andra fördelar finns det med att tillsätta en styrelse? Och hur går du tillväga för att välja ledamöter? 

Almis rådgivare Anna Ottosson Blixht har svaren.

 

Först och främst: Vad finns det för fördelar med att ha en styrelse?

– Många företagare är i dag både ägare, styrelse och arbetar operativt i företaget. Det kan vara en fördel om man kan särskilja dessa roller. Genom ett ägardirektiv kan ägaren eller ägarna synliggöra varför företaget finns, vad man vill uppnå på kort och lång sikt samt hur detta ska ske. Styrelsens roll blir så att utifrån ägardirektivet fatta strategiska beslut för att bolaget ska nå de uppsatta målen. 


Fördelen med ett aktivt styrelsearbete är till exempel att tid är avsatt till att lyfta blicken och säkerställa att de beslut som fattas gynnar det långsiktiga målet.

 

Men vad kan en styrelse göra för företaget som jag själv som entreprenör inte kan?

– En styrelse som aktivt jobbar utifrån företagets bästa ska vara ett stöd för entreprenören att sortera, besluta och hålla fokus på målet. Möjligheten med en styrelse är att man kan skapa ett team med de kompletterande kompetenser som krävs för att ta företaget i mål.

I styrelsen kan man också välja hur lång tid ledamöterna ska sitta och man kan välja vilka kompetenser som krävs utifrån vilken fas företaget är i. Jag ser att ett aktivt styrelsearbete är viktigt för alla entreprenörer.

 

Okej, så hur går vi tillväga när vi ska välja styrelse?

­– För det första behöver man göra en nulägesanalys och förstå vart bolaget är på väg. Efter det bör man utvärdera behovet av styrelsekompetenser för färden och göra en sökprofil.

Bedöm hur den eventuellt nuvarande styrelsen uppfyller de framtida kraven, dra slutsatser om behovet av nya kompetenser och genomför sedan en systematisk process för att söka kandidater.

 

Och vad ska jag titta efter hos personerna som är aktuella för styrelseposter?

– Det är viktigt att säkerställa att personerna i styrelsen är intresserade av verksamheten, kan avsätta den tid som behövs för styrelsearbetet och delar bolagets förhållningssätt om etik och hållbarhet.

Tänk också på att de är tillräckligt oberoende till bolaget och dess ägare, kan erbjuda en kompetens anpassad för den fas företaget befinner sig i och att de ser till företagets bästa vid varje beslut.

 

Finns det några vanliga misstag att akta sig för?

– Det är viktigt både för företaget och den potentiella styrelsen att det finns ett ägardirektiv så alla är införstådda med vilket syftet och målet är för just ert företag. Glöm inte heller att jobba för att ha gemensamma förväntningar på vad alla ska bidra med.

 

Att tillsätta en styrelse är något som kommer att kosta en del pengar. Hur vet jag om det är värt det?

– Genom en extern styrelse får man möjlighet att få inspel från personer som har andra kompetenser och andra ögon med sig. Har man gjort en nulägesanalys, vet vart man vill med företaget, identifierat att en viss kompetens krävs för att nå dit samt har en gemensam syn på vad insatsen innebär så bör bidraget överstiga kostnaden för arvode. Och genom att utvärdera styrelsen varje år kan man göra justeringar för att säkerställa att rätt team är sammansatt för företagets behov just då.