Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Tips och råd
11 september 2018

Så skapar du högpresterande innovationsteam

Hur innovativt är egentligen ditt bolag? Alla vill ju vara innovativa – och forskning visar att organisationer som jobbar aktivt med innovation är mer framgångsrika och lönsamma. Här är sex tips för hur ni kan lyckas!

De som låter bli skyller ofta på resursbrist och risk. Men i dag behöver innovationsprojekt utföras i en allt snabbare takt. Därför är det bra att förstå hur det kan göras så effektivt som möjligt.

En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, ett arbetssätt, lösning, affärsidé, tjänst eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Innovationen, av latinets innovare som betyder förnya, har inte tänkts ut av någon annan tidigare.

Forskaren Mikael Johnsson har skrivit nya boken ”Högpresterande innovationsteam”.

Här är sex bra råd ur boken:

1. Se till att ledningen är med på noterna

Innovationsteamet behöver ledningens fulla stöd och engagemang för att kunna bli en del av organisationen på riktigt. Ledningen behöver tilldela både personal och pengar och se innovation som en investering istället för en risk.

Ledningen tar hjälp av en facilitator, det vill säga en person med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av innovationsarbete. Det är också upp till innovationsteamet att inte isolera sig gentemot resten av organisationen.

 

2. Hitta en sammankallande person

En sammankallande person är den som håller samman det som ska bli ett högpresterande innovationsteam. Personen utses av ledningen och bör ha medarbetarnas förtroende, vara stolt över organisationen samt vilja utveckla den, men han eller hon är ingen traditionell projektledare.

Räkna med att den sammankallande personen behöver förberedas ordentligt och kan behöva ha 15-20 procent arbetstid tillgängligt för att kunna jobba med innovationsteamet. I början något mer för att komma in i rollen.

 

3. Bilda innovationsteamet

Sätt ihop innovationsteamet med nyckelpersoner inom sitt område. En nyckelperson har unika kunskaper inom sitt område, har medarbetarnas förtroende, får saker gjorda, är social och vägrar acceptera förklaringen att “vi har alltid gjort så här” – underförstått att det därför inte går att ändra.

Med detta sagt är innovationsteamet multidisciplinärt och då kan funktion vara viktigare än personlighet. Det kommer att krävas medlemmar som har direktkontakt med slutanvändare, slutkonsument, leverantörer och distributionskedjan.

 

4. Styr upp en kickoff

Kickoffen är avslutningen på förberedelserna och till för att svetsa samman innovationsteamet. Diskutera medlemmarnas förväntningar, interna förhållningsregler och mål. Det är ingen dum idé att ge teamet ett namn.

 

5. Börja i liten skala

Skissa på ett litet och avgränsat projekt till att börja med. Men projektet behöver vara stort nog för att det ska finnas utmaningar och självständigt arbete. Det första projektet kan begränsas till något som uppskattas ta 6-12 månader att genomföra.

Det är lagom lång tid för att ge perspektiv på arbetet men tillräckligt greppbart för att kunna se ett avslut, vilket gör det planerbart. Och glöm inte att ge projektet ett projektnummer att redovisa tid i samt en projektmapp eller liknande för att samla dokument i. Det har visat sig avgörande för engagemang och för att komma vidare.

 

6. Sätt tydliga mål – men ha en öppen leverans

Om man får uppgiften att göra något till fem procent mindre kostnad, med sju procent bättre prestanda och till fyra procents lägre förbrukning så är det precis det man kommer att få.

Ledningen behöver kunna peka ut en riktning som kan rymma överraskningar och kanske helt nya lösningar när det gäller leveransen. Undvik att sätta för exakta mål – det blir innovationsteamets uppgift att lösa.

 

 

Lycka till med innovationsarbetet! Läs mer om Mikael Johnssons bok och spana in Almis guide för hur du kan utveckla en innovativ idé till ett framgångsrikt företag.


Foto: Per Groth