Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Grönt bränsle driver lönsamhet

Energifabriken
"Erbjudandet om en plats i Almis tillväxtledarprogram kunde inte ha kommit mer lägligt”, säger Charlotte Eander.
Vi insåg tidigt vikten av att leva som vi lär
Charlotte Elander

Energifabrikens omsättning dubblades över en natt. Efter förvärvet av Ecobränsle i december 2018 fick företaget dessutom dubbelt så många anställda, en egen RME-fabrik (Rapsmetylester) samt Sveriges största nät av tankstationer med fossilfritt bränsle. Biodrivmedelsleverantören från Linköping står inför många möjligheter och stora utmaningar när två bolag ska bli ett.

- Erbjudandet om en plats i Almis tillväxtledarprogram kunde inte ha kommit mer lägligt, säger Charlotte Eander, vd och delägare i Energifabriken.

- Vi är i en stark tillväxtfas och känner ett stort behov av att diskutera med en extern partner. Genom utbildningen får vi träffa andra företagare i samma situation och trots att vi representerar helt olika branscher har vi väldigt mycket gemensamt.

De tre jordbruksfamiljerna från Östergötland hade planer på att tillverka RME av egen raps, men år 2006 när de skulle dra igång företaget visade det sig att det redan fanns gott om varan på marknaden. Däremot saknades kunskap kring allt från logistik till det praktiska omställningsarbetet. Här fanns affären! Energifabriken blev biodrivmedelsleverantören som också hjälper till att få fordon och värmepannor att fungera optimalt.

- Vi insåg tidigt vikten av att leva som vi lär och ställde om till fossilfria transporter i våra egna jordbruksföretag. Det ger hög trovärdighet att kunna berätta om personliga erfarenheter. Att tröskan går lika bra nu som förr, att vi aldrig mer behöver oroa oss för giftigt bränslespill och farliga utsläpp. Att det dessutom är positivt för lönsamheten, säger Charlotte Elander.

 

Allt fler vill köra fossilfritt

Med tiden kom nya omställningskrav för kollektivtrafik och transportföretag. Livsmedelsbranschen och enhållningsbranschen följde efter. Även privatbilister vill nu vara med på den gröna resan och efterfrågan på fossilfritt bränsle har ökat starkt i de flesta segment. Energifabriken växte med dotterbolag i Norge, egna tankstationer och utökade produktportföljen med biobränslet HVO (Hydrogenated vegetable oil) som även passar för lätta fordon.

- Sedan några år tillbaka samarbetar vi med en mängd olika typer av kunder för att hjälpa dem att kommunicera sin miljöprofil. Det kan vara genom pressreleaser eller föreläsningar. För oss är det ett

effektivt sätt att bygga vårt varumärke.

Framöver vill Energifabriken utveckla nya tjänster kopplade till biobränsleaffären, addera fler biobränslen till produktportföljen och expandera inom värme- och energiområdet.

- Genom köpet av Ecobränsle har vi ännu fler tankstationer och kunder att försörja. Det känns tryggt att vi nu har en egen RME-fabrik att förlita oss på. Vi har en spännande tillväxtperiod framför oss och många strategiskt viktiga beslut att fatta, säger Charlotte Elander.

Fakta om Energifabriken

Startår: 2006

Omsättning 2018 1,6 miljarder kr

Antal anställda: 28

Hemsida: energifabriken.se

Anlitat Almi för: Affärsutveckling

Kontakta oss

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret så ringer vi upp dig.
*
*
*
*
?