Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Aleva vill få folk att leva

Aleva Omsorg startade för att grundarna Frida Nilsson och Aron Kristoffersson ville driva äldreomsorg på ett helt nytt sätt. De ville skapa en omsorg där individerna får leva. Nu är de drygt 150 som jobbar i företaget.

När Frida och Aron skulle flytta tillbaka till Umeå från Stockholm 2013 passade de även på att starta företag i en trög bransch där de såg en lucka – äldreomsorgen.


– De flesta som söker sig till äldreomsorgen gör det för att de vill hjälpa. Men det finns många hinder för att verkligen kunna göra det – mycket regler och du ska nästan följa en skriven manual i alla situationer. Här ville vi förändra, säger Aron.


Han kom från en bakgrund som personalvetare, hade aldrig jobbat inom äldreomsorg, medan Frida hade det, som socionom.


– Den kombinationen var bra, säger Aron. Vi hade många diskussioner där i början där vi ifrågasatte många av sanningarna i branschen.


De startade efter en tydlig vision av vad de ville skapa och har därigenom fått fram en metod för sitt sätt att arbeta.


– Metoden har utvecklats genom åren men i grunden är våra värderingar desamma, säger Frida.

 

Visionen handlar om att deras kunder ska få leva – därav namnet Aleva. Dessutom ville de förändra hur arbetet inom äldreomsorgen ska se ut.


– Traditionellt är det väldigt hierarkiskt där vi istället velat ha mycket mer mandat till individen. Medarbetaren ska vara med och fatta beslut själv, säger Frida.


I början var det bara hon och Aron. Men tidigt gick snacket mellan de båda att rutiner och strukturer i företaget också skulle fungera när de blivit 20 personer.


– När inte alla medarbetare lever och bor ihop som vi gjorde då. Och nu är vi många fler. Drygt 150 totalt, berättar de.


För dem handlar det jättemycket om att så långt som det är möjligt ha självgående team med coachande ledare. Medarbetarna ska vara med i hela processen och inte bara bocka av sysslor på en lista.


– Det här med att dela på ansvaret har också utvecklats enormt mycket och vi tittar på olika ledarskapsmodeller, där modellen TEAL är väldigt intressant, säger Aron.


De jobbar mycket med sin egen organisationsutveckling och har även tagit in företaget Psykologpartner Norr som en samarbetspartner i processen.

I och med att vi har det värderingsstyrt redan i rekryteringarna, så vet våra medarbetare hur vi jobbar och vilket ansvar det innebär att kliva in i vårt företag.
Frida Nilsson om att skapa en jämställd arbetsplats från start

Att skapa en jämställd arbetsplats har också varit viktigt från start

– Vårt företag är och ska vara väldigt värderingsstyrt och jämställdhet är viktigt i det. Vi har ingen supertydlig strategi, men vi har en större andel killar än branschsnittet. Snittet i äldreomsorgen ligger på 90 procent kvinnor, men vi har nästan 30 procent killar hos oss. Så det går åt rätt håll, säger Aron.


Likt andra företag jobbar de mycket med mål, men ser även till att involvera sina kunder, äldre som yngre, i målen.


– När de blir kunder hos oss börjar vi en resa tillsammans och vi sätter gemensamma mål. Vi firar när vi uppnår våra mål, vilket är viktigt, säger Aron.


Det märks att grundarna av Aleva satsar mycket på individerna – i alla led. Här är mångfaldsarbete en viktig pusselbit.


– Det kommer ganska naturligt när du jobbar med dina värderingar och när värderingarna går tillbaka till något så grundläggande som mänsklighet. Mångfald blir sällan ett problem då, säger Aron och får medhåll av Frida:


– Ja, i och med att vi har det värderingsstyrt redan i rekryteringarna, med minst två intervjuer där vi vill sätta tonen redan från början, så vet våra medarbetare hur vi jobbar och vilket ansvar det innebär att kliva in i vårt företag.

Vilka vinster får ni genom att ha det så värderingsstyrt?

– Mycket blir samsynt. Senast för några veckor sedan var det en medarbetare som sa “det här känns inte Aleva”, alltså något som vi inte står för. Och jag gillar att höra hur våra medarbetare kan gå på sin magkänsla och veta vad som är Aleva och inte, säger Frida.


Deras modell att arbeta utvecklas ständigt och i februari 2021 lanserades deras nya tjänst – Samarit. En abonnemangstjänst för att motverka den ensamhet som breder ut sig. De erbjuder den där guldkanten som den traditionella äldreomsorgen sällan hinner med, i form av att sitta några timmar att prata, följa med på hockeymatch eller ett teaterbesök.


Frida och Aron såg redan innan pandemin kom att behovet fanns, men det har såklart blivit ännu mer tydligt nu.


– Med Samarit vill vi matcha de äldre som behöver den här tjänsten med den som ska hjälpa. Det ska stämma överens med personlighet och intressen och här vill vi bli bäst på att matcha ihop för att få så bra förutsättningar som möjligt till en givande relation, säger Aron.


Det är också ett sätt att göra samhället lite mer jämställt när oftast kvinnorna tar större ansvar för sina föräldrar eller svärföräldrar.


– Det kan lätta lite på människors dåliga samvete, att det finns någon ytterligare som kan hjälpa till och träffa ens anhörig. Speciellt om man bor en bit bort.

Otroligt värdefull och viktig i sitt sätt att fråga rätt frågor, ifrågasätta och det fick oss att stanna upp där i början och tänka efter.
Aron Kristoffersson om samarbetet med Almi

Aleva Omsorg fick tidigt kontakt med en affärsrådgivare hos Almi, Mirjana Amovic.


– Hon har varit en jättejättevärdefull kontakt och var med oss innan vi ens startade aktiebolaget. Otroligt värdefull och viktig i sitt sätt att fråga rätt frågor, ifrågasätta och hon fick oss att stanna upp där i början och tänka efter, berättar Aron.


– Ja, hon har också fått oss att lyfta blicken. Det är lätt att man springer på i sitt ekorrhjul, men Mirjana har fått oss att titta och sikta högre, säger Frida.


Genom Almi har de också gått mentorprogram och styrelseutbildning där de fick in en extern styrelseordförande. Eva Wetterstrand har en gedigen bakgrund dels från äldreomsorgen, dels IT, offentlig sektor och flygbranschen.


– Det har varit otroligt givande med Eva. Bara som ett exempel har vi tagit inspiration från hur flygbranschen arbetar med kundnöjdhet och kvalitet. Vårt styrelsearbete har blivit en boost för bolaget och en trygghet för oss, säger Frida.

Frida Nilsson och Aron Kristoffersson  - öppnas i nytt fönster
Frida Nilsson och Aron Kristoffersson

Därför bör du satsa på mångfald

mirjana-2.jpgMirjana Amovic är rådgivare på Almi och ser hur otroligt viktigt det är för företag att aktivt jobba för att integrera hållbarhet i sin verksamhet från början.


Om du som företagare direkt tänker på hållbarhet kan det innebära att ditt företag är mycket mer konkurrenskraftigt och att du som företagare långsiktigt bygger ett starkt varumärke.


En viktig del i hållbarhetsarbetet är att strategiskt jobba med mångfaldsfrågor, tycker Mirjana Amovic, och att arbeta med vad det innebär för din verksamhet och attraktionskraft som arbetsgivare.


– Många börjar direkt tänka på underrepresenterade grupper eller nysvenskar när det gäller mångfald, men det är så mycket mer. Att blanda män och kvinnor, yngre och äldre och svenskar med nysvenskar, skapar dynamik där medarbetare är mer engagerade och presterar bättre och är mer innovativa, säger Mirjana.

Vilka vinster finns med det?

– Dagens kunder är ifrågasättande och förväntar sig att företag visar ansvar och samhällsnytta. Då krävs det att du som företagare tänker på hållbarhet och mångfald som en del av verksamheten och som också stärker ditt företags varumärke, säger Mirjana.

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.