Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Långsiktig investering bär frukt

I halländska Tvååker hittar man en av Sveriges största vingårdar - Ästad Vingård. Under större delen av 90-talet var Ästad en aktivitetsgård. 2010 tog Daniel Carlsson, tillsammans med syskonen Linda och Mattias, över gården och 2014 ompositionerade de sig till ett exklusivt spahotell med egen vinproduktion.

Daniel Carlsson, Ästad Vingård
Daniel Carlsson, Ästad Vingård

Målet var att göra verksamheten attraktivare för en spetsigare målgrupp med ett större upptagningsområde. Deras strategi har varit tydligt inriktad på att hela tiden förbättra produkten, dvs. allt de serverar i restaurangen, standarden på boende och hela upplevelsen för gästerna.

 

Det är en strategi som varit extremt framgångsrik hittills. Ästad Vingårds lönsamhetskurva har gått stadigt uppåt de senaste åren. Mycket tack vare deras 5-10 års tillväxtplan som de har följt väldigt noggrant samt några stora organisationsförändringar som införts.

 

– Vi började med att bygga en organisation för att enbart klara av tillväxt, berättar Daniel. Jag ville etablera en ny kultur, vilket tog mycket längre tid än väntat. Men vi lyckades till slut och nu har varje avdelningschef fått rätt mandat att äga sina egna frågor och driva sin egen avdelning.

 

Det är inte alla investeringar som har varit lönsamma direkt. Att odla vin exempelvis, vilket är ett långsiktigt arbete som äter kassaflöde. Men att investera och återinvestera kapital i verksamheten har varit en del av planen och strategin. Detta har dock inneburit att kassaflödet varit minst sagt ansträngt i perioder.

– Vi hade en tuff period under sommaren och hösten 2018 där ett försenat byggprojekt fick stöttas upp av kassan, vilket är en situation man inte gärna vill sitta i. Nuförtiden har vi bättre kontroll över kassaflödet och en viktig lärdom för oss har varit att allt blir dyrare än vad man räknat med från början.

 

En av Daniels största utmaningar var att övertyga andra finansiärer att låna ut stora summor till investeringarna. Där har Almis insatser spelat en stor roll, både i form av finansiering och andra ekonomiska utvecklingsmedel, men även i form av kompetenshöjning och rådgivning.

 

– Almi har varit en jätteviktig pusselbit för oss, och har även setts som en stor trygghet av vår vanliga bank. Det är mycket tack vare Almi att vi har kunnat hålla så hög takt på våra investeringar, säger Daniel.

 

På Ästad Vingård har Daniel försökt att växla mellan investeringar som driver lönsamhet och som ökar kundnytta och därmed gästnöjdhet.

 

– Vi har en mycket hög gästnöjdhetsnivå eller NPS (kundlojalitet) som det heter, förklarar Daniel. Vilket syns tydligt genom vår beläggningsgrad, med tanke på att 65 procent av våra gäster kommer till oss via personliga rekommendationer.

 

Genom att förfina sitt erbjudande har Ästad Vingård kunnat höja sina priser, vilket delvis förklarar den positiva lönsamhetskurvan. Men de har även ökat sitt upptagningsområde för att täcka in storstäderna som Stockholm och Köpenhamn och troligtvis ännu längre bort.

 

– Vi investerade långsiktigt och efter ett par inplanerade olönsamma år började vi att bära frukten av vårt arbete.

Ästad Vingård

Startår: I familjens ägo sedan 1956, 2010 tog syskonen över

Omsättning: Ca. 72 miljoner 2020, (90 miljoner 2021)

Antal anställda: 80

Support från Almi: Finansiering, ekonomiska innovations- och utvecklingsmedel

Mest stolt över: Det vi levererar till våra gäster och att vi håller oss till den väg vi valt.

Ha koll på nyckeltal och ekonomin i stort

Det är viktigt att kontinuerligt övervaka företagets ekonomi och ha kontroll över nyckeltal. Kassaflödet, exempelvis, kan användas för att se hur företaget mår genom att ställa det i relation till tidigare perioder, budget eller andra företag i samma bransch. Dessutom kan man se kapitalflöden som rör sig inom företaget, bolagets likviditet samt dess förmåga att överleva. Ett hälsosamt kassaflöde skapar rätt förutsättningar för tillväxt, investeringar och därmed en bättre lönsamhet.

 

Marie Johnsson, rådgivare Almi Halland

Marie Johnsson,  rådgivare Almi Halland
Marie Johnsson, rådgivare Almi Halland