Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

“Vi vill vara världens återvinnare av luftburet utsläppsvatten”

Drupps är ett vatten-innovationsbolag som vill ta ledarpinnen i världen för att återvinna luftburet utsläppsvatten.
– Andra ser utsläpp, vi ser dricksvatten, säger Jonas Wamstad, grundare och Drupps försäljnings- och marknadschef.

Drupps affärsidé är att utveckla teknik för att kondensera luftburet vatten, oftast i form av ånga. Det kan exempelvis vara ånga från industriella kyltorn eller skorstenar, men även atmosfärsvatten.

Jonas Wamstad, grundare och Drupps försäljnings- och marknadschef
Jonas Wamstad, grundare och Drupps försäljnings- och marknadschef

– Vi har ett grundproblem med vattenbrist i världen. Efterfrågan är större än utbudet på många platser. Dessutom gör klimatförändringarna att det inte regnar som det gjorde förr, med ytterligare minskat utbud som följd. Vi ser hur det även drabbar Sverige på sommaren. Om uttaget inte minskar i samma takt som tillgången så blir exploateringen ohållbar med risken att tillgången helt försvinner på sikt, säger Jonas Wamstad.


Ingen vet heller riktigt hur mycket grundvatten vi har att ta av. Drupps ingång är därför att återvinna så mycket av det vatten som vi redan har, för att minska behovet av nytt vatten.


– Det är det mest hållbara sättet, som vi ser det. Vi vill vara världens återvinnare av luftburet utsläppsvatten.


Så fort ordet utsläpp kommer in i bilden känns det plötsligt lite smutsigt. Eller?
– Luftburet utsläppsvatten är renare än folk tror. Det kan finnas några kemiska ämnen, men det går enkelt att rena med vår teknik. Med vår metod kan man även återvinna energin som finns i ånga och alltså göra ännu mer vatten från luft, säger Jonas.

Finansiering är viktigt och kommer bli ännu viktigare, för att ha rörelsekapital. För oss har det även varit en bra kvalitetsstämpel genom Almis finansiering – bra renommé i kontakt med banker.
Jonas Wamstad, grundare och försäljnings- och marknadschef Drupps

Han och medgrundaren Fredrik Edström funderade mycket på det här med vatten, för tio-tolv år sedan, när Jonas arbetade på ett gruvbolag i Afrika och Fredrik på ett avfuktningsföretag, som jobbade med luftburet vatten.


Deras gemensamma intresse ledde till att de först startade företaget Airwatergreen, som fokuserat på avfuktning och energieffektivisering i fastigheter.


– Vi tänkte att vi utvecklar först den här tekniken och på sikt kan vi säkert öppna upp vattenspåret som vi också hade i tankarna, säger Jonas.


Så blev det. 2017 gjorde de en avknoppning som blev Drupps. Tekniken bygger på absorption och att fånga fukt, såsom i tidigare teknik hos Airwatergreen. Skillnaden i Drupps teknik är att den har en flytande absorbent.

 

– Det öppnade en stor palett av möjligheter som gör att vi kan utveckla många olika produkter och få en enorm industriell skalbarhet.


I dag erbjuder de sina kunder flera olika systemkombinationer för att få ut vatten i olika skala, beroende på vilken miljö kunderna befinner sig i, hur mycket vatten de vill ha, och vilken energitillgång de har tillgänglig, till exempel restvärme, billig el eller andra parametrar.

 

Just nu ligger mycket av deras forskningsfokus på att optimera Absium, som den flytande absorbenten heter. De vill utöka absorptionsförmågan och minska energiåtgången för att få ut vatten.


Samtidigt etablerar de nya industrisamarbeten – de har exempelvis kontakt med i princip alla stora livsmedelsmärken i världen och flera energibolag.

Drupps utvecklingshall i Uppsala där de har en fullskalig installation (cirka 8,000L/dag)
Drupps utvecklingshall i Uppsala där de har en fullskalig installation (cirka 8 000 L/dag)

Det krävs ju en hel del tålamod för att orka nå ut med innovationer som er. Hur står det till med tålamodet?
– Vårt tålamod är prövat vid det här laget. Självklart är det till och från väldigt frustrerande. Men vi har tålmodiga och kunniga ägare som ser potentialen. De har investerat många miljoner och ser hur vi rör oss närmare ett bättre och tydligare erbjudande. Hållbarhet inom vatten och energi är nu mer aktuellt än någonsin och när vi gör befintliga processer bättre och billigare fortsätter vi såklart att tro på det här. Vi har dessutom verkligen träffat bra de senaste åren när det gäller dialoger med rätt kunder.


De har haft stor nytta av sociala medier här, där de snabbt ser vilka kundgrupper som är seriöst intresserade och värda att satsa på.


– Vi vill nå stora företag, nyckelpersoner med en viss profil. På till exempel Linkedin kan vi komma rätt i dialoger snabbare.


Drupps har haft väldigt många inkommande förfrågningar under det senaste året. Nyfikenheten är stor i deras teknik, men många av alla inkommande kontakter faller bort. De är ännu inte beredda att investera i en hållbar vattenförsörjning utan kör hellre på med äldre metoder.


– Men vi har hittat de som har ett genuint intresse och den tekniska kompetensen. Här har vi nått fram till guld-ordrar med olika erbjudanden. Det är värdefullt att vår lösning är så flexibel – kunderna kan välja och vraka i destilleringsmetoder.


Drupps gör sig även redo för börsen inom ett-två år. De ser över insidan av organisationen och förfinar sitt erbjudande.

För att växa vidare har de haft fått lån hos Almi i olika omgångar, nu senast Grönt lån.


– Finansiering är viktigt och kommer bli ännu viktigare, för att ha rörelsekapital. För oss har det även varit en bra kvalitetsstämpel genom Almis finansiering – bra renommé i kontakt med banker. Dessutom har nätverkandet lokalt varit bra. Även om inte vår kundmarknad finns här i Uppsala har det varit värdefullt rekryteringsmässigt, säger Jonas.

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Fakta: Drupps AB

Grundades: 2019
Säte: Uppsala
Gör: Utvecklar teknik för att återvinna luftburet vatten, ofta i form av ånga.
Ägare: Professionell Ägarstyrning i Sverige, Tagehus, Gripen Industri, Magnus Lundberg, med flera.
Anställda: Cirka 12.
Kunder: Livsmedels- och energiföretag.
Webb: drupps.com/

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Vill du veta mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet – spana in Almis Framtidsgenerator!