Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration

“Vi brinner för bina – det är därför vi gör det här”

Varje år dör en femtedel av alla 100 miljoner bikolonier. Fruktansvärt, tycker Björn Lagerman som utvecklat appen BeeScanning som ger dig svaret på hur bisamhällena mår.

I en film på sajten beescanning.com visar Björn Lagerman tydligt hur appen och lösningen fungerar. Björn knäpper 18 bilder med appen i sin mobiltelefon och på några sekunder får han resultatet. Bilderna visar hur stort angrepp av parasiter som finns i bisamhället och förslag på åtgärder.

 

– Appen, som du kan hitta parasiten varroa med, är gratis att använda. I framtiden ska vi ta betalt för andra tjänster, säger Björn Lagerman.

 

Han har hållit på med bin sedan 1970-talet och kom i kontakt med parasiten varroa destructor runt 2005.

 

– Jag upptäckte den då på mina bin och funderade över hur jag skulle kunna hjälpa dem och behandla på rätt sätt.

Appen, som du kan hitta parasiten varroa med, är gratis att använda. I framtiden ska vi ta betalt för andra tjänster.
Björn Lagerman, grundare och ägare

Teknik för att upptäcka parasiten

Björn fotograferade bina i ramarna och via stillbilder såg han parasiter som han inte kunde se när bina rörde på sig. Han undrade om det fanns teknik lik den som tar bort röda ögon på bilder av människor – för att kunna urskilja parasiterna. De är nämligen likt röda ögon i bild. Men den tekniken fanns inte då – Björn hörde av sig till många apputvecklare, även internationellt.

 

– Många tyckte att det lät jättespännande, men de kunde inte hitta parasiten, det var för svårt rent bildanalysmässigt, berättar Björn Lagerman.

 

Detta var 2016, men sedan skedde mycket inom bildanalys och artificiell intelligens (AI).

 

– Det avancerade snabbt då – telefonerna med sina kameror och dess prestanda. Även när det gäller servrar och datorer som blev mer kraftfulla, vilket krävs för att träna AI. Det krävs stora datamängder. Allt detta är en grundförutsättning för att vår teknik ska vara möjlig. Många pusselbitar sammanfaller och även med uppmärksamheten för bina i världen.

 

Ja, omvärlden har insett vilka stora problem bin har – både genom människors sätt att använda landskapen och genom de parasiter som människor introducerar för bina.

Drömmen blev verklighet

Björn Lagerman, Fribi Holding AB

När Björn Lagerman, som är naturvetare, lärare sedan 20 år och också hållit på med olika innovations- och utvecklingsprojekt inom biodlingen, fick denna utmaning framför sig såg han också de stora möjligheterna. Tekniken utvecklades och plötsligt blev det som Björn önskade att göra verklighet. 

 

– Att projektet har gått så snabbt framåt – att vi faktiskt idag har en färdig produkt, den jag efterfrågade, beror mycket på att vi i teamet har ett väldigt stort nätverk inom branschen, både i Sverige och internationellt. Nya dörrar har öppnats hela tiden och idag har vi ett världsledande team inom biodling och AI, med en apputveckling i världsklass.

 

Fribi, som bolaget bakom BeeScanning heter, har idag många framstående rådgivare, bland andra professorer från KTH, Örebro universitet och även internationellt. Forskare vid Örebro universitet har exempelvis startat Neurolearn AB som ska stötta bolag med AI-teknologi – däribland Fribi.

 

– Alla är väldigt stödjande vilket genomgående har varit stimulerande – att alla som vi vänt oss till vill hjälpa för att de tycker att det är ett såpass viktigt projekt. Vi har redan fått många förfrågningar kring forskningssamarbeten. Vi bygger en unik bilddatabas som många inom forskning vill få tillgång till.

Nya dörrar har öppnats hela tiden och idag har vi ett världsledande team inom biodling och AI, med en apputveckling i världsklass.
Björn Lagerman

Hur väljer ni bland samarbeten?

– Det är en intrikat fråga. Vi är återhållsamma. Vi vill att det ska vara för forskningens och biodlingens bästa. Vi brinner för bina – det är därför vi gör det här. Och utifrån sådana hänsyn väljer vi.

 

Att Björn haft erfarenhet av att driva forskningsprojekt och samarbetat med myndigheter har visat sig väldigt användbart för deras projekt. Både för finansieringen, men även genom stöd och spridning om projektet.

 

Jordbruksverket har finansierat med åtta miljoner kronor. Almis finansiering också varit viktig, menar Björn Lagerman. Genom Almi och banken har bolaget kunnat ha likviditet i bolaget till dess att medel från Jordbruksverket betalats ut.

 

– Almi och banken har varit väldigt viktiga här. Almi har också gett oss stöd när vi behövde samarbetspartner för patent- och mönsterskydd.

Vilka utmaningar har ni framöver?

– Vi har inga sådana just nu. Vi har åtta parallella aktiviteter inom projektet som vi fått finansiering för. Alla vet vad de ska göra och vi har en fantastisk finansiering på plats, så vi kan göra allt vi planerat under 2020. Det är en väldigt fin situation där vi även satsar på att bygga kompetens inhouse för att säkra upp för framtiden.

Har ni blivit uppvaktade av investerare?

– Ja, vi diskuterar med några. Det är klokt att börja den processen redan nu, då vi ser ett kapitalbehov under nästa år.

 

Nu är version 2.0 av appen på väg att lanseras och ett nästa steg i apputvecklingen är att även kunna analysera videosekvenser av bin.

 

– Då kommer vi kunna få väldigt mycket ny kunskap – hur parasiter och bin samverkar, varför bin är motståndskraftiga och inte. Vi kan också hitta kvalster som inte syns i stillbilder.

 

Fribi ska även starta ett forsknings- och kunskapscentrum, med inriktning mot pollination med AI som verktyg.

 

– Vårt motto är friska bin i friska landskap. Då tror vi att vi har en unik position där vi ligger i framkant och kan öka kunskaperna i samhället även kring pollination, säger Björn Lagerman.

Fakta: Fribi Holding AB

Grundades: 2017


Säte: Lindesberg


Gör: Utvecklar appen BeeScanning för att upptäcka parasiter och virus i bisamhällen. De har redan en världsunik databas på bin, med drygt 35 000 bilder. BeeScanning används över hela världen både som ett praktiskt verktyg för biodlare och i forskning där det möjliggör både analys och dokumentation.


Ägare: Björn Lagerman äger 90 procent, övriga procent äger nyckelpersoner inom bolaget.

 

Anställda: Två och en halv tjänst fördelat på fem personer, däribland Björns son Rikard Lagerman, som är CTO med en bakgrund som systemarkitekt inom IT.

 

Användare: 5 000 hittills, utan marknadsföring.

 

Övrigt: Jordbruksverket (EIP) och Vinnova har hittills beviljat Fribi åtta miljoner kronor i stöd för att utveckla sin teknologi. Fribi har också mottagit 15 internationellt erkända utmärkelser, bland andra Årets Innovation på European Bee Awards i Bryssel, 2018.

"Jag blev direkt positiv när jag träffade Björn första gången och fick höra om hans idé och hur långt han redan då hade tagit den. Detta är ju så mycket mer än ren affärsverksamhet eftersom problemen som Fribi ska lösa till stor del handlar om global hållbarhet.

 

Om honungsproduktion är ett självklart fokus för de bi-odlare som använder Fribis tjänster så kan man här i dubbel bemärkelse tala om en kanske ännu viktigare bi-effekt, den pollinering som är så central för all blommande växtlighet - såväl i kommersiella odlingar som i den vilda naturen. Det känns jättekul att Almi kan vara med och bidra till detta!"


Anders Molin, rådgivare Almi

Trendspaning

marie-ahlgren
Marie Ahlgren, chef Kund- och affärsutveckling

Verkligheten för små och medelstora företag har aldrig varit mer komplex, och förändringen sker väldigt fort och är konstant. Här ger Marie Ahlgren, chef Kund- och affärsutveckling, sina spaningar om de största trenderna som påverkar företagandet. 

 

Läs hela spaningen här

Företag som anlitat Almi har: 

  • + 48% i omsättning* 
    (kontrollgrupp 35%)
  • + 28% i antalet anställda*
    (kontrollgrupp 15%)
  • 81% överlevnadsgrad*
    (kontrollgrupp 77%)

* På uppdrag av Almi genomför Statistiska centralbyrån en årlig uppföljning av Almis effekt på företagens tillväxt. Utvecklingen följs upp vad gäller omsättning, antal anställda och överlevnad hos Almis företag som sedan jämförs med en jämförbar kontrollgrupp.