Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
"När vi skulle expandera var det naturligt att vända sig till Almi igen."
- Marie Johansson, Gnosjö Gängteknik
Inspiration

Stålkvinnan fick nytta av Almi två gånger

Marie Johnsson vände sig till Almi för rådgivning och finansiering när hon skulle starta eget inom metallindustrin i Gnosjö. Tack vare hårt arbete stod hennes företag snart på egna ben. Några år senare ville Marie Johnsson expandera – och kontaktade då Almi på nytt.

Efter att ha arbetat inom metallindustrin i tio år bestämde sig Marie Johnsson, tillsammans med en kollega, för att starta eget. Företaget de arbetade på hade nämligen bestämt sig för att skära ner.

 

– De såg inte möjligheterna, men det gjorde jag. Jag tyckte att de tänkte fel, jag visste att det fanns en stor efterfrågan på gängor, säger Marie Johnsson.

 

I uppstarten av Gnosjö Gängteknik fick hon stöd från Almi, både med rådgivning och finansiering. När företaget väl var igång tog det inte lång tid innan omsättningen började öka i snabb takt. Efter fem år blev Marie Johnsson egen ägare – och efter ytterligare fyra år valde hon att förvärva en närbelägen metallfabrik.

 

– När jag nu valde att växa och skaffa mig ett ben till att stå på så föll det sig naturligt att vända sig till Almi igen.

Företag som anlitat Almi har: 

  • + 48% i omsättning* 
    (kontrollgrupp 35%)
  • + 28% i antalet anställda*
    (kontrollgrupp 15%)
  • 81% överlevnadsgrad*
    (kontrollgrupp 77%)

* På uppdrag av Almi genomför Statistiska centralbyrån en årlig uppföljning av Almis effekt på företagens tillväxt. Utvecklingen följs upp vad gäller omsättning, antal anställda och överlevnad hos Almis företag som sedan jämförs med en jämförbar kontrollgrupp.