Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration

De styrde direkt upp en intern handlingsplan

Hos Jeven AB har orderingången aldrig varit högre. För att ligga steget före i rådande coronakris upprättades snabbt en intern handlingsplan.

Jeven AB i Söderhamn med 36 anställda levererar fläktkåpor mot större hotell, restauranger och stora kedjor som exempelvis McDonald’s. Eftersom de jobbar med långa offertstockar har de inte känt av någon nedgång på grund av coronakrisen.


– Men logiskt så bör det komma någon form av reaktion som även påverkar oss. Hur stor påverkan det kommer att bli är svårt att beräkna. Vi har förmånen att ha en stark marknadsposition och levererar både till nyproduktion och renoveringar vilket har en utjämnande konjunktureffekt för oss, säger Jan Blom, vd för Jeven AB.

Han säger att normalt när konjunkturen går ner, ökar renoveringsprojekten.


– Ett stort segment för oss är offentliga miljöer och restauranger som exempelvis skolbespisningar vilka inte bör påverkas av covid-19 i samma omfattning som enskilda privatägda restauranger. I det korta perspektivet tror jag inte att större, redan uppstartade projekt, som hotellbyggnationer kommer att stoppas utan slutföras förutsatt att inte vissa yrkesgrupper “slås ut” av karantän-bestämmelser, säger Jan Blom.

Handlingsplanen rör allt beträffande resor, besök och vad den enskilda medarbetaren kan göra för att minska spridningen. Vi har också skapat en successionsordning om många blir sjuka samtidigt.
Ida-Marie Holst, HR-chef Absolent Group

Jeven AB, med moderbolaget Absolent Group i ryggen, skapade direkt en handlingsplan vid corona-krisen.
– Handlingsplanen rör allt beträffande resor, besök och vad den enskilda medarbetaren kan göra för att minska spridningen. Vi har också skapat en successionsordning om många blir sjuka samtidigt. Exempelvis om en beslutsfattare blir sjuk har vi en tilltänkt ersättare, berättar Ida-Marie Holst, HR-chef på Absolent Group.


De håller sig ständigt uppdaterade utifrån Folkhälsomyndighetens, UD:s, WHO:s och regeringens webbplatser.


– Vi försöker ligga steget före hela tiden och vara beredda på vad som skulle kunna hända, säger Ida-Marie Holst.


Hittills har företaget varit förskonat från sjukdomar. De tjänstemän som känt av minsta symtom har kunnat arbeta hemifrån och vara med på möten via video istället.


– Även i våra mejlsignaturer uppmanar vi varandra att ses digitalt.

Vi har gjort och gör löpande olika scenarioplaneringar för att ha en aktuell beredskap om eller när våra förutsättningar förändras.
Jan Blom, vd Jeven AB

För närvarande producerar Jeven AB med full kapacitet då den kortsiktiga efterfrågan alltså är hög. Stort fokus läggs just nu på att säkra materialförsörjningen som kan påverkas negativt av det aktuella läget.


– Vi har gjort och gör löpande olika scenarioplaneringar för att ha en aktuell beredskap om eller när våra förutsättningar förändras. Planerna omfattar allt från eventuell in-sourcing från våra underleverantörer till hur vi kan genomföra en kontrollerad process där korttidspermitteringar kan bli aktuella. Vi har också en plan för hur vi kan genomföra en kapacitetsökning eftersom regering och riksdag logiskt bör släppa olika stimulanspaket när krisen klingar av, säger Jan Blom.


Hur viktigt är det att ha en intern handlingsplan även när det går bra?
– Scenarioplanering som grund för handlingsplaner är alltid viktigt. Det är särskilt viktigt, men lättast att glömma bort, i tider när det går bra.

idamarie-holst
Ida-Marie Holst är HR-chef på Absolent Group som förvärvade Jeven AB i Söderhamn i somras. Ida-Marie har märkt att hennes HR-nätverk har varit otroligt viktigt under corona-krisen: “Jag är med i ett nätverk på Facebook med över 3 000 medlemmar som jobbar inom HR i Sverige där vi verkligen hjälper varandra just nu och delar med oss av material, mallar och allmän information. Många frågor är nya och det forumet är fantastiskt.”
jan-blom
Jan Blom är vd för Jeven AB som producerar med full kapacitet trots coronakrisen.